Convocatòria: 2023
Import total: 87.500 €
Aportació del Fons: 70.000 €
Assignació:
Estat: En procés
Entitats executores:
- Creu Roja Espanyola | Altres projectes - Cruz Roja Guatemalteca | Altres projectes

Promoció de la seguretat alimentària des de la sostenibilitat mediambiental

El projecte preveu beneficiar directament a un total de 4.010 persones indígenes, vulnerables per la seva condició de pobresa, inseguretat alimentària i exposició a riscos mediambientals, dedicades a l’agricultura de subsistència al Caserio Patiobolas i Aldea Llano Grande, a Sacapulas, Quiché; que formen part del Corredor Sec.

L’objectiu de la intervenció és promoure la seguretat alimentària des de la sostenibilitat mediambiental i per aconseguir-ho, s’han establert de dues línies fonamentals d’implementació:

1.- Les famílies agricultores més vulnerable milloren les seves capacitats de producció, accés i manipulació adequades dels aliments, desenvolupant com a accions:

  • Assessories a 25 petits/es agricultors/es indígenes per millorar els seus coneixements i que implementin tècniques agrícoles ecològiques i sostenibles, i assessories per a la diversificació de la producció d’aliments vegetals d’alt nivell nutritiu, dotant-los dels materials agrícoles per al desenvolupament d’aquestes iniciatives.
  • També es desenvoluparan sessions formatives amb 30 famílies vulnerables per millorar els seus coneixements sobre seguretat alimentària i se’ls donaran els recursos necessaris per a l’elaboració i l’emmagatzematge adequat dels aliments.

Durant tota la intervenció, es durà a terme un procés de seguiment i se sistematitzaran les bones pràctiques i lliçons apreses per a l’elaboració d’un model replicable en contextos similars.

2.- La població més vulnerable millora les seves habilitats per a la protecció, ús i maneig sostenible dels recursos naturals, duent a terme una estratègia que comprèn: el desenvolupament d’una campanya de sensibilització a les dues comunitats prioritzades (3.500 persones, incloent 36 titulars d’obligacions i 34 de responsabilitats) i tindrà sessions informatives per diferents mitjans sobre riscos ambientals i climàtics, sobre alimentació sostenibles, consells de nutrició, etc.; es donarà suport a 30 famílies més en risc ambiental per a la implementació de mesures per fer front i adaptar-se al canvi climàtic, com ara cultius de cobertura, sistemes agrosilvopastorils, reforestació i aplicació de reg, conservació de la vegetació perenne; protecció i neteja de fonts d’aigua; sistema de recol·lecció d’aigua de pluja/boirina, etc., i es desenvoluparan accions per fomentar la reutilització i el reciclatge a nivell familiar i comunitari (2 campanyes de reciclatge, proveir coneixements i mitjans per separar els residus a la llar i per a la gestió de les escombraries comunitàries, etc.).