La coeducació com a eina de transformació des de l’escola

17, 18 i 19 d’octubre 2019    /    10 hores – 60 places  /   Eivissa i Formentera   /   Presencial – curs 2019/2020  /  Esdeveniment: 2901

 • Destinataris

Personal docent d’educació infantil, primària i secundària.

 • Requisits

Pertànyer al cos de mestres i professorat d’educació infantil, primària i secundària de centres educatius d’Eivissa i Formentera.

 • Criteris de selecció

Es prioritzarà en la matrícula el professorat de les escoles de la Xarxa de Centres Educatius Solidaris del Fons Pitiús de Cooperació. Per a les places que quedin lliures, la selecció es farà seguint l’ordre d’inscripció.

 • Objectius

– Formar i sensibilitzar sobre les desigualtats de gènere presents a l’àmbit educatiu i la necessitat d’educar amb perspectiva de gènere.
– Oferir els coneixements teòrics necessaris per situar el moment actual, la perspectiva de gènere i les desigualtats en l’àmbit educatiu.
– Facilitar la identificació de les qüestions de gènere que estan implicades en les pròpies identitats personals així com en els conflictes intra i interpersonals.
– Oferir metodologies per a l’anàlisi i l’observació sistematitzada de la realitat, per tal de poder donar continuïtat al procés crític de revisió constant de les pràctiques educatives.
– Dotar d’eines i recursos per a implementar la coeducació, posant en valor la cura, el desenvolupament emocional com a eina clau de prevenció de les violències de gènere i l’acompanyament en la gestió dels conflictes.

 • Continguts

Marc conceptual i paradigma
-El sistema sexe-gènere i les seves conseqüències: fonaments conceptuals i com opera.
-La coeducació com a paradigma.

Centre educatiu i socialització de gènere
– La socialització de gènere als centre educatius: instruments de socialització.

Propostes coeducatives i tancament
– Repàs dels continguts treballats.
– Propostes coeducatives i línies de treball.

 • Metodologia

La metodologia de les sessions serà activa i participativa, utilitzant el grup i l’experiència com a eina d’aprenentatge. Es basarà la intervenció en continguts prèviament sistematitzats i en les situacions que es vagin donant durant la formació: dubtes, pors, experiències a compartir, debats, etc. Així doncs, la formació combinarà aspectes imprescindibles per incorporar la coeducació a la pràctica professional amb aspectes que puguin aparèixer com a rellevants dins del grup que estem acompanyant.
S’utilitzarà l’observació sistemàtica per poder investigar com alguns elements del centre educatiu poden estar reproduint estereotips i mandats de gènere hegemònics. La idea és que aquesta eina quedi al servei de les persones participants perquè ho puguin aplicar als seus centres, seguint la metodologia de la investigació ? acció participativa, metodologia que permet treballar a partir de l’observació de la pròpia realitat i possibilita la posterior intervenció.
Per tant, a partir d’emprar simultàniament teoria, observació i pràctica es donarà resposta a les qüestions que es plantegin i s’oferiran eines i recursos d’intervenció. En definitiva, les persones participants de la formació no se situen com a receptores passives de la formació sinó que adopten un paper actiu en la construcció de coneixement, on les formadores se situen com a capacitadores i acompanyants en el procés.

 • Inscripció

El termini d’inscripció és del 25 setembre al 9 d’octubre de 2019 (ambdós inclosos).

El procediment a seguir per fer la inscripció és el següent:

– Omplir la fitxa d’inscripció (descarregar fitxa) i enviar-la al correu electrònic sensibilitzacio@fonspitius.org. Si teniu algun dubte, podeu telefonar al 971 390 298.

– A partir del dia 10 d’octubre, rebreu un correu per comunicar-vos si estau admesos/es.

 • Avaluació

L’avaluació es farà segons aquest criteri:
– Assistència mímina obligatòria d’un 85%.

– En el cas de persones participants de la Xarxa de Centres Educatius Solidaris, es podrà avaluar l’assoliment dels continguts del curs i la seua aplicació a les aules i a l’escola a través de reunions periòdiques a cada centre amb la responsable de l’àrea d’educació del Fons Pitiús. També es podrà fer l’avaluació a través dels projectes que elaborarà cada escola de la Xarxa per enviar a la seua escola agermanada al municipi de San Lucas (Madriz, Nicaragua).

 • Lloc i horari

Fons Pitiús de Cooperació (c. Arxiduc Lluís Salvador, 19 baixos, Eivissa).

Dijous, 17 d’octubre de 17 a 20h.

Divendres, 18 d’octubre de 17 a 20h.

Dissabte, 19 d’octubre de 9:30 a 13:30h.

 • Formadores

Anna Carreras Port
Llicenciada en sociologia, màster en estudis de Dona, Gènere i Ciutadania, postgraduada en Gènere i Igualtat i en Mediació en l’àmbit socioeducatiu. Ha treballat sempre vinculada a temes educatius, primer des del lleure i posteriorment des de les institucions i el món local, així com les entitats. Darrerament s’ha format en educació viva i respectuosa.

Aida Rivas Moreno
Llicenciada en Ciències econòmiques, màster en estudis de Dona, Gènere i Ciutadania i diplomada en interpretació teatral. Sempre vinculada al feminisme comença la seva trajectòria professional al món de l’educació i el gènere amb tallers amb dones, joves i infants. Actualment, compagina el treball sobre prevenció de violències masclistes amb joves i infants amb el treball amb els claustres que els acompanyen. Darrerament, s’ha format en facilitació de grups i en aplicar la mirada interseccional.

Les dos formadores formen part actualment de l’equip de treball de la cooperativa CoeducAcció.

 • Observacions

Aquest curs es troba encara en procés d’homologació pel Servei de Formació Homologada i Capacitació de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat del Govern de les Illes Balears. Per tant, fins que aquest òrgan emeti la seua resolució, no podem confirmar que el curs doni dret a reconeixement de crèdits.

Descarregar la informació