Projecte anual de la Xarxa

Durant el curs escolar, les escoles de la nostra Xarxa i les de Nicaragua treballen sobre una temàtica comuna, triada conjuntament i relacionada amb els reptes actuals.

A partir d’aquesta temàtica i sobre la base de l’Educació per a la Transformació Social, cada centre desenvolupa un projecte que després comparteix amb l’escola agermanada. Tot això suposa un intercanvi de coneixements i pràctiques des de la reciprocitat i el respecte mutu, que a més afavoreix la comprensió de la doble dimensió local-global de les problemàtiques de la Humanitat: que ens afecten a totes i que és a les nostres mans ser part de la solució.

El passat curs 2022-23, la proposta de la Xarxa ha portat per títol LA VIDA AL CENTRE: PAU I JUSTÍCIA. Una iniciativa educativa que s’ha concretat a treballar la Cultura de Pau a l’entorn de les escoles a través de projectes d’Aprenentatge Servei.

En el vídeo podeu veure totes les activitats que s’han desenvolupat al voltant d’aquesta temàtica, així com els projectes que han engegat alguns centres de la Xarxa.

Per tal que aquests puguin tenir continuïtat, durant el curs 2023-24 seguim amb la temàtica LA VIDA AL CENTRE: PAU I JUSTÍCIA. Però enguany volem aprofundir en la relació entre PAU I MIGRACIONS, focalitzant l’atenció de les nostres formacions i activitats educatives en aquests dos conceptes i en les seves implicacions en el context local i global.