Cada curs, totes les escoles que estan integrades dins la Xarxa de Centres Educatius Solidaris treballen al voltant d’algun àmbit concret de l’Educació per a la Transformació Social (EpTS). D’aquesta feina, en surt un projecte o una proposta final que s’envia a les escoles agermanades de San Lucas i Palacagüina (on també elaboren un treball sobre la mateixa temàtica i que ens fan arribar cap el mes de maig).

En el curs 2021-2022, la temàtica escollida ha estat el MEDI AMBIENT. La feina realitzada es presentarà a la reunió anual conjunta de totes les escoles de la Xarxa, que tendrà lloc el dia 23 de maig de 2022. Abans d’enviar-los a Nicaragua, els treballs de totes les escoles s’exposaran a la seu del Fons Pitiús, del 25 de maig al 10 de juny de 2022.

Recepció del treball realitzat per l’escola agermanada de Nicaragua

A continuació, us oferim recursos que podeu emprar per treballar el medi ambient a l’escola i per ampliar els coneixements del professorat sobre aquesta qüestió: recursos medi ambient.

Exposició dels treballs realitzats pels centres de la Xarxa – curs 2020-2021