Assessorament en Coeducació

Destinataris

Personal docent d’educació infantil, primària i secundària.

Requisits

  • Pertànyer al cos de mestres i professorat d’educació infantil, primària i secundària  de centres educatius d’Eivissa i Formentera.
  • Acreditar formació prèvia en l’àmbit de la coeducació.

Criteris de selecció

Es prioritzarà en la matrícula el professorat de les escoles de la Xarxa de Centres Educatius Solidaris del Fons Pitiús de Cooperació. Per a les places que quedin lliures, la selecció es farà seguint l’ordre d’inscripció.

Objectiu

Facilitar un espai de trobada on les persones professionals puguin compartir les seves estratègies i consultar aspectes concrets de la incorporació de la coeducació al dia a dia de la seva feina.

Estructura de la formació

  • Es realitzaran 3 sessions presencials: trobades facilitades on es podran compartir estratègies i neguits i on es treballaran les consultes presentades per les persones participants.
  • DINAMITZACIÓ DE CONSULTES: es crearà un espai virtual on les persones participants podran bolcar les seves demandes amb dos setmanes d’antelació a les trobades presencials.
  • TREBALL ASSESSORAMENT: CoeducAcció treballarà sobre les consultes i organitzarà les sessions en base a aquestes fent recerca de recursos acurats per a cada situació.
  • ALTRES RECURSOS: després de cada sessió es pujaran a l’espai virtual altres recursos que es trobin adients.

Inscripció

El termini d’inscripció és de l’1 al 15 d’octubre de 2021 (ambdós inclosos). El procediment a seguir per fer la inscripció és el següent:

  • Omplir la fitxa d’inscripció (descarregar fitxa) i enviar-la al correu electrònic educacio@fonspitius.org.
  • A partir del dia 18 d’octubre, rebreu un correu per comunicar-vos si estau admesos/es.

Si teniu algun dubte, podeu telefonar al 971 390 298.

Lloc i horari

Lloc: seu del Fons Pitiús (carrer Arxiduc Lluís Salvador, 19 baixos, d’Eivissa).

Dilluns 15 de novembre de 2021, 21 de febrer i 16 de maig de 2022 de 17 a 20h.

 Formadores

Anna Carreras Port. Llicenciada en Sociologia, màster en estudis de Dona, Gènere i Ciutadania, postgraduada en Gènere i Igualtat i en Mediació en l’àmbit socioeducatiu. Ha treballat sempre vinculada a temes educatius, primer des del lleure i posteriorment des de les institucions i el món local, així com les entitats. Darrerament s’ha format en educació viva i respectuosa.

Aida Rivas Moreno. Llicenciada en Ciències Econòmiques, màster en estudis de Dona, Gènere i Ciutadania i diplomada en interpretació teatral. Sempre vinculada al feminisme comença la seva trajectòria professional al món de l’educació i el gènere amb tallers amb dones, joves i infants. Actualment, compagina el treball sobre prevenció de violències masclistes amb joves i infants amb el treball amb els claustres que els acompanyen. Darrerament, s’ha format en facilitació de grups i en aplicar la mirada interseccional.

Les dos formadores formen part de l’equip de treball de la cooperativa CoeducAcció.

Observacions

Aquesta formació només podrà realitzar-se si s’arriba a un mínim de 15 persones inscrites.

Descarregar informació