Què ens diu la ciència de la situació ambiental actual?

Destinataris

Personal docent d’educació infantil, primària i secundària.

Requisits

Pertànyer al cos de mestres i professorat d’educació infantil, primària i secundària  de centres educatius d’Eivissa i Formentera.

Criteris de selecció

Es prioritzarà en la matrícula el professorat de les escoles de la Xarxa de Centres Educatius Solidaris del Fons Pitiús de Cooperació. Per a les places que quedin lliures, la selecció es farà seguint l’ordre d’inscripció.

Objectius

 • Actualitzar els coneixements del professorat sobre la situació ambiental actual.
 • Oferir propostes d’acció per incidir en la millora de la problemàtica ambiental global i local des de l’escola.

Continguts

 • Canvi climàtic: causes , conseqüències i situació actual, a nivell global i local.
 • Extractivisme: què és i quines conseqüències genera.
 • Sistema agroalimentari global: quins efectes té sobre el medi ambient?
 • Pèrdua de biodiversitat: per què s’està produint i quin serà el seu impacte.
 • Propostes d’acció des de l’escola.

Metodologia

El curs es dividirà en quatre sessions presencials, de dos hores i mitja cadascuna, en què es combinarà una exposició teòrica amb un espai de debat i reflexió amb les persones assistents.

Inscripció

El termini d’inscripció és del 23 de febrer al 8 de març de 2022 (ambdós inclosos). Per realitzar la inscripció, és necessari omplir el següent formulari de Google: formulari inscripció.

Avaluació

 • Assistència mínima del 85%.
 • Realització de les activitats que s’estableixin durant el procés formatiu.
 • Valoració de la participació en el desenvolupament de l’activitat formativa.

 Lloc i horari

Lloc: Centre Cultural de Jesús.

Dates i horari: 11, 17, 24 i 31 de març de 17 a 19.30h.

Formadors

 • Ivan Murray Mas. És doctor en geografia per la UIB i MsC en Environmental Sustainability per la University of Edinburgh. Des del curs 2002-2003, és professor del Departament de Geografia de la UIB i ha impartit nombroses assignatures tant els estudis de grau o llicenciatura com de màster. Les seves línies de recerca s’emmarquen en la perspectiva de la geografia crítica, vinculant l’anàlisi des de l’economia política, l’ecologia política i l’economia ecològica. La seva recerca es centra principalment en les lògiques espacials del capitalisme turístic i els conflictes associats.
 • Damià Gomis Bosch. Llicenciat i doctorat en Física per la UIB. És Professor Titular d’Universitat del Departament de Física de la UIB i catedràtic d’universitat de l’àrea de Física de la Terra des de 2011. Al llarg de la seva trajectòria investigadora, ha treballat en l’anàlisi de dades oceanogràfiques i en la diagnosi de processos físics, en particular pel que fa a la interacció entre física i biologia. A dia d’avui, segueix treballant en la base física del canvi climàtic i en els seus impactes, tan des d’una perspectiva essencialment física, com a cap del grup de recerca de Nivell del Mar i Clima (http://marine-climate.uib.es/) com des d’una perspectiva multidisciplinar, com a director del Laboratori Interdisciplinar sobre Canvi Climàtic de la UIB (http://lincc.uib.eu/).
 • Guillem Xavier Pons Buades.  Doctor en Biologia per la Universitat de les Illes Balears, Professor Titular d’Universitat del Departament de Ciències de la Terra. Les línies d’investigació que actualment desenvolupa estan relacionades amb la gestió i planificació d’espais naturals, la biogeografia actual i històrica, la geomorfologia i la taxonomia de diferents grups zoològics, paleontologia d’invertebrats i bioespeleologia.
 •  Elena Baraza Ruíz. Llicenciada en Biologia per la Universidad de Granada i Doctora en Ciències per la mateixa universitat. És professora contractada de l’àrea d’Ecologia de la UIB des de 2008 i des de 2019 com a professora titular de la Universitat. Actualment, la seus línia d’investigació es focalitza en l’estudi de tècniques de millora de la sostenibilitat dels conreus  mitjançant el maneig del sòl.

 Observacions

Aquest curs està homologat pel Servei de Formació Homologada i Capacitació de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat del Govern de les Illes Balears.

Descarregar la informació del curs