Dimarts, 14 de maig de 2019

Durant els últims dies del viatge de seguiment, la coordinadora del Fons va estar a Hondures. En aquest país es treballa, a través de Càritas, amb el Centro Cultural Hibueras, que té com a eix central el treball amb joves a través de l’art i la cultura. En aquest sentit, en 2014 i 2015 el Fons va donar suport a dos projectes que tenien per objectiu d’una banda, potenciar l’organització juvenil per a crear lideratges i incrementar la participació social dels joves a les seves comunitats i de l’altra, crear espais a nivell municipal que promoguin el protagonisme juvenil a través d’activitats com el periodisme, l’art, l’esport,…

El primer dia, la coordinadora es va reunir amb joves i amb la promotora d’infància i joventut de San Vicente Centenario, un dels 8 municipis implicats en el projecte que, gràcies a aquesta acció, ha prioritzat el tema de la joventut. Aquests joves, a partir de la formació inicial en periodisme, han creat una xarxa de comunicadors que realitza un programa a la televisió local on posen l’accent en tot allò que els preocupa i els interessa. Així mateix, es dediquen a fer rèpliques a les comunitats de les formacions que han rebut en salut sexual i reproductiva o drets humans.

Continuant amb la visita de seguiment, els dos dies següents es varen mantenir trobades amb els promotors comunitaris de les xarxes d’atenció primària sanitària de dos municipis, Arada i San Nicolás. Aquest projecte, iniciat en octubre de 2018, parteix de la priorització de la sanitat que fan cinc municipis donat el mal servei que proporciona la sanitat a nivell nacional. Cadascun d’ells té una unitat d’atenció i, segons el nombre d’habitants, tenen personal mèdic i d’infermeria contractat per atendre diàriament o alguns dies a la setmana. Aquests centres es troben a llocs on la comunitat està altament organitzada i pren un paper protagonista en la creació i posterior gestió d’aquests centres. De fet, en alguns d’ells i baix el lideratge del Centro Cultural Hibueras han set construïts per la mateixa comunitat. El projecte tracta de crear una xarxa entre els cinc municipis mitjançant la qual es puguin establir protocols conjunts, capacitacions i millores en el sistema de gestió i administració. Així mateix, a cada unitat sanitària, s’ha creat una farmàcia comunitària, gestionada per les persones capacitades en els cursos, que faciliten els medicaments a preus assequibles a la població cobrant petites quantitats per a contribuir a la sostenibilitat de les mateixes.