La junta executiva del Fons es va reunir ahir, 31 de juliol, per tractar diversos temes:
Es va resoldre la convocatòria d’aquest any, aprovant 11 projectes per un import total de 502.202€.
També es va aprovar el pla de comunicació del Fons per als 2 pròxims anys. Aquest pla serà la guia que pauti els principals processos comunicatius de l’associació a partir d’ara i ha de permetre obrir-nos a un espai d’audiència més ampli, treballar l’àrea de manera més eficient i aconsenguir un major impacte.