Contribuir a la disminució dels efectes provocats per les inundacions al districte de Huarmey. 2018-09-06T10:37:32+00:00
Suport a la millora de la seguretat alimentària i autogestió comunitària de les famílies rurals a Loreto 2018-09-13T09:26:12+00:00