Davant la greu crisi sanitària, econòmica i social derivada de la COVID-19, la junta executiva del Fons Pitiús ha pres diversos acords per poder donar una resposta ràpida i efectiva, als països on, actualment, treballa l’associació.

Així, en primer lloc, la junta ha decidit anul·lar la convocatòria de projectes de cooperació prevista per a aquest mateix mes d’abril, a l’espera de tenir més informació sobre l’evolució de la pandèmia i tenir, d’aquesta manera, més capacitat d’adaptar-se a les necessitats que vagin sorgint.

D’altra banda, s’ha decidit facilitar que es facin canvis en activitats de projectes que s’aprovaren a la convocatòria de 2019. L’objectiu és substituir aquelles activitats que han quedat paralitzades degut al confinament i les mesures de distanciament social i que no se sap quan es podran realitzar (formacions, tallers, …) o activitats que, per les circumstàncies actuals, no es considerin prioritàries. En el seu lloc, es permet portar-ne a terme d’altres que donin una resposta immediata a problemàtiques derivades d’aquest confinament (inseguretat alimentària, per exemple) o que puguin ajudar en la prevenció de la malaltia.

Finalment, per poder seguir donant resposta a necessitats immediates derivades de la pandèmia, la junta ha decidit ampliar la partida d’emergència a 149.813€ i deixa oberta la possibilitat d’ampliació en cas de necessitat. L’import màxim per projecte és de 25.000€ i les bases de la convocatòria de projectes es troben penjades en aquesta mateixa web.