Assemblea de socis

Eivissa, 13 d’abril de 2022.

Els dies 16 de març i 1 d’abril es van realitzar dos reunions de l’assemblea de socis del Fons.

En primer lloc, es va aprovar la memòria tècnica i econòmica de l’any 2021 i es va presentar l’informe de l’auditoria externa a la que se sotmet el Fons, anualment, de manera voluntària, amb l’objectiu de garantir el bon ús dels recursos públics que les vuit institucions sòcies hi destinen. Aquests documents es poden consultar al web del Fons de manera íntegra.

També es va aprovar el pressupost de l’any 2022, que és de 986.537€, del qual el 77% es destina a finançar projectes de cooperació i emergència a través de les convocatòries  anuals.

Enguany la convocatòria anual de projectes ha estat oberta durant el mes de març. S’han presentat un total de 17 projectes: 8 a través d’ONG que tenen seu a Eivissa i Formentera (STEI, Mans Unides, Fundació Vicente Ferrer, Via Oberta a Louruc, Caritas, Creu Roja, Ayne Trinitarias i Amics del Poble Saharaui)  i 9 directament d’entitats de Perú, El Salvador i Nicaragua.

A banda de les convocatòries,  enguany es vol donar un fort impuls a l’àrea d’Educació per a la transformació social, que té un 10% del pressupost. Així, s’obrirà un procés participatiu per definir el model de cooperació que tendrà el Fons i, per tant, l’estratègia i els àmbits en els quals centrarà la seua feina. Aquest procés es farà al llarg de tres mesos i es compon d’una part de formació i d’una altra de debat i reflexió conjunta.

Se seguirà treballant l’Agenda 2030 amb diferents sectors. En concret, aquest mes està prevista una jornada amb la PiME de Formentera (22 d’abril) i una altra amb la d’Eivissa (29 d’abril).

Es reforçarà la Xarxa de Centres Educatius Solidaris reprenent aquelles activitats interrompudes per la pandèmia, com els intercanvis de professorat entre  les 10 escoles que formen part de a Xarxa a Eivissa i Formentera i les seves escoles agermanades a Nicaragua. A més, es farà un curs de formació per al professorat al voltant de la temàtica que treballaran  les escoles per al curs 22-23: la pau i la resolució no violenta dels conflictes.

L’exposició Giramón ha recorregut durant aquest any Formentera, Sant Antoni i ara estarà al municipi d’Eivissa fins el mes de maig. Aquesta exposició s’ofereix a les escoles, que han de concertar dia i hora per a visitar-la,  i està destinada a infants de 4 i 5 anys.

Finalment, la biblioteca viatgera segueix recorrent la xarxa de biblioteques insulars, així com les municipals.

D’altra banda, Com a resultat de la feina que s’ha estat realitzant per implementar el Pla Estratègic 2021-2024 del Fons,  l’Assemblea ha aprovat un canvi significatiu dels estatuts i de l’organització de l’associació. A partir d’ara, en seran sòcies únicament les institucions públiques de les Pitiüses (5 ajuntaments, el Consell d’Eivissa i el de Formentera)  i el Govern de les Illes Balears. D’aquesta manera, el Fons Pitiús funcionarà amb la mateixa estructura que la resta de Fons de cooperació de l’Estat que formen la Confederació de Fons de Solidaritat i Cooperació.

Les ONGD s’integraran a un òrgan consultiu,  de participació i de reflexió conjunta de nova creació: l’Espai de Cooperació de les Pitiüses. Aquest espai, que recollirà i debatrà les estratègies del Fons, estarà integrat per la presidència del Fons, dos membres de l’Assemblea i una persona representant de cadascuna de les entitats membres de l’espai.