Eivissa, 24 de març de 2021

Ahir a la tarda es va celebrar l’assemblea general de socis del Fons, en la que van quedar aprovades tant la memòria tècnica com l’econòmica de l’any 2020, així com el pressupost de 2021, per un import total de 945.150€.

De la mateixa manera, es va aprovar el pla de treball de 2021, amb la incorporació de les accions establertes en el pla estratègic del Fons, com són la definició de la missió, visió i valors de l’associació o la continuïtat de la campanya sobre l’Agenda 2030 i els ODS.