Divendres, 9 d’abril de 2021

Aquest matí ha tengut lloc l’Assemblea de la Confederació de Fons de Cooperació i Soldaritat, on hem estat representats per Rafael Ramírez, vicepresident del Fons Pitiús. A l’Assemblea, s’ha posat de manifest el compromís que les institucions locals tenen amb la cooperació municipalista a través dels seus respectius fons. Un total de 1.200 agents locals treballant junts per transformar el món.