Impulsada pel Fons Pitiús, la Xarxa de Centres Educatius Solidaris aglutina escoles que estan compromeses en la construcció d’un món més just i respectuós amb els drets fonamentals de les persones i amb el medi, a través de la inclusió de l’educació transformadora i per a la ciutadania global en la seua pràctica educativa diària.

El Fons Pitiús entén l’educació com una eina de transformació social, capaç de fomentar en l’alumnat i en el professorat un esperit crític, inconformista i generador de canvis en l’àmbit quotidià i local, però amb voluntat d’incidència global.

La Xarxa es va crear l’any 2008, amb l’objectiu de consolidar la feina feta a les escoles els anys anteriors. El seu funcionament es basa en un seguit de compromisos que adquireixen els centres i el Fons Pitiús, en el moment en què s’hi incorpora un nou membre.

1. Agermanament amb una escola de Nicaragua.

Cada centre de la Xarxa s’agermana amb un centre de la Red de centros de cooperación del municipio de San Lucas (Nicaragua), on el Fons treballa en el sector educatiu a través de la UCOM (Unidad de Concertación y Organización Municipalista).

La dinàmica de l’agermanament consisteix en realitzar un projecte al voltant d’un eix temàtic que trien, un any, les escoles d’aquí i, l’altre, les de Nicaragua (migracions, desigualtat de gènere…). Els projectes s’intercanvien després entre les escoles agermanades. Aquesta forma de treball ajuda a la comprensió, d’una manera molt directa, de que les problemàtiques que afronta la Humanitat són globals: ens afecten a tots i totes i , alhora, tenim a la nostra mà formar part de la solució.

2. Oferta de tallers.

S’ofereixen els següents, que els centres poden sol·licitar al llarg del curs.

Les sessions d’aquests tallers es desenvolupen al llarg del curs. L’última sessió consisteix en el recull d’experiències, feines, investigacions i posada en pràctica de totes aquelles iniciatives sorgides a partir de les sessions inicials. L’objectiu és el treball en profunditat de les temàtiques i la implicació activa de l’alumnat en la transformació de tot allò que consideri injust, negatiu, excloent,…

3. Formació del professorat.

El professorat ha de ser el fil conductor d’una educació basada en la transversalitat i orientada a l’acció. Per aquest motiu, cada any s’ofereix un curs de formació per al professorat de la Xarxa al voltant de la temàtica que s’hagi escollit per a treballar al llarg del curs.

A més, el Fons atorga anualment una beca perquè el professorat d’aquí i d’allà pugui intercanviar experiències sobre la seva pràctica educativa. Així, un any un professor o professora de la Xarxa té l’oportunitat d’introduir-se en la vida quotidiana d’una escola de Nicaragua i, l’any següent, és el professorat de Nicaragua el que visita les escoles de la nostra Xarxa. A la tornada, la persona que obté la beca ha d’explicar l’experiència viscuda a la resta de centres de la Xarxa.

4. Grups de treball

A cada escola de la Xarxa, es crea un grup de treball que actua com interlocutor directe amb el Fons i que s’encarrega de dinamitzar l’educació transformadora dins el centre educatiu. Aquesta tasca rep un suport constant del Fons a partir de reunions de formació o d’avaluació de les accions que es porten a terme, amb oferiment de recursos didàctics, amb propostes per a la realització del projecte anual, etc. També es realitzen trobades conjuntes amb els grups de treball de totes les escoles de la Xarxa per a la posada en comú d’experiències que puguin ser enriquidores.

5. Aportació anual com a soci col·laborador

Formar part de la Xarxa permet passar a ser soci col·laborador del Fons i, com a tal s’adquireix el compromís d’aportar una quota anual. La quantitat de la quota és lliure.

La suma de les aportacions dels membres de la Xarxa s’afegeix a una partida del pressupost anual del Fons destinat al programa d’agermanament. Aquesta partida es destina a cobrir petits projectes a les escoles agermanades, que poden ser tant de millora d’infraestructures com d’adquisició de materials educatius. Són els mateixos centres que formen la Red de centros de cooperación del municipio de San Lucas (Nicaragua) els que, amb la supervisió de la UCOM, es reuneixen per posar en comú les deficiències més importants que tenen i sol·liciten destinar aquest import a cobrir-les.

Descarregar Full de sol·licitud d’entrada a la xarxa