ECOS El SalvadorEnfortida l’articulació entre organitzacions locals i juntes d’aigua del nord de La Libertad en defensa de l’aqüífer de San Juan Opico i del dret humà a l’aigua2023-05-27T16:18:59+00:00
Enfortida i articulada la capacitat de les organitzacions de la zona nord de La Libertad per la gestió sostenible de l’aqüífer de San Juan Opico i l’exigibilitat del dret humà a l’aigua2023-07-20T12:13:55+00:00
Enfortida la capacitat organitzativa d’espais territorials del Foro de l’aigua per a l’exigibilitat del dret humà i la gestió pública de l’aigua2023-05-27T16:20:21+00:00