Convocatòria: 2020
Import total: 38.287 €
Aportació del Fons: 25.000 €
Assignació: Consell Insular d'Eivissa
Estat: Finalitzat
Entitats executores:
- Asociación Comunitaria Unida por el Agua y la Agricultura. | Otros proyectos

Suport humanitari per a famílies exposades a la inseguretat alimentària per l’impacte del confinament enfront a la COVID-19

Les mesures de confinament domiciliar a El Salvador per a la prevenció dels contagis per la COVID-19 s’iniciaren el 22 de març i tenen previst allargar-se fins a finals de juny, amb molta probabilitt de que les prorroguin. Un alt percentatge de la població treballa en el sector informal i viu precàriament a les zones rurals. El confinament han limitat la seva capacitat adquisitiva per la paralització de l’activitat econòmica, quedant desproveïda d’ingressos per poder comprar aliments.

La falta de suport de les municipalitats i la concentració i politització del suport governamental, ha fet que moltes famílies no hagin pogut accedir als beneficis de les compensacions econòmiques i bosses d’aliments que l’Estat ha distribuït entre els 58 municipis més pobres del país. D’aquesta manera, les cases que no disposen d’aliments estan posant banderes blanques a l’exterior dels seus habitatges com a senyal de demanda d’auxili alimentari entre el veinat.

D’altra banda, el fet de no poder sortir de casa suposa un agreujament de l’estrès i s’ha registrat un augment del 70% de la violència domèstica.

El projecte, que es durà a terme als municipis de Comasagua, Puerto La Libertad i Huizúcar, pretén fer front a diverses problemàtiques:

  • Assegurar l’alimentació i la higiene bàsica de 400 famílies a través de la distribució de paquets alimentaris compostos per pasta, salsa de tomata, llet, farina de dacsa, arròs, mongeta negra i civada. Els paquets estan pensats per un mes de suport alientari.
  • Compra de material de prevenció contra la COVID-19 (mascaretes i gel).
  • Disminuir l’estrès produït pel confinament i prevenir la violència de gènere.

El suport del Fons se sol·licita per a la compra dels paquets alimentaris i el seu repartiment entre les famílies, la compra de gel i de mascaretes.

ACTIVITATS

  • Identificació, junta a associacions de dones, de famílies amb major vulnerabilitat a la desnutrició.
  • Adquisició i elaboració dels paquets alimentaris.
  • Repartiment entre les 400 famílies dels paquets alimentaris.
  • Formalització del contracte amb cooperativa de dones ACOPANCHI per a la fabricaicó de mascaretes.
  • Formalització del contracte amb  cooperativa de dones RETAR per a la fabricació d’alcohol en gel per a la desinfecció de mans i superfícies de la llar.
  • Distribució de recursos higiènics a les 400 famílies.
  • Producció i difusió dels programes radials.