Accés a l’aigua potable per al consum humà als cantons de Amaquilco y La Lima. 2018-02-06T12:42:04+00:00
Enfortiment a la integritat de les dones defensores del dret humà a l’aigua afiliades a ASAPS a la Cordillera de El Bálsamo 2017-06-22T12:55:32+00:00
Accés a l’aigua segura per al consum humà a comunitats rurals (La Libertad – Huizúcar, Santa Tecla i La Libertad) 2018-05-24T10:40:39+00:00
Enfortiment del teixit organitzatiu comunitari per a la defensa del dret humà a l’aigua i maneig de conques hidrogràfiques al sud de la Libertad 2017-03-21T11:41:12+00:00