Famílies afectades per l’huracà Michael garanteixen el seu dret a l’alimentació a Comasagua 2019-01-14T13:13:11+00:00
Famílies afectades per l’huracà Michael garanteixen el seu dret a l’alimentació a La Libertad i Panchimalco 2019-01-14T13:14:45+00:00
Garantir l’abastiment d’aigua domiciliar a 70 famílies rurals 2018-10-19T08:36:52+00:00
Accés a l’aigua potable per al consum humà als cantons de Amaquilco y La Lima. 2018-02-06T12:42:04+00:00
Enfortiment a la integritat de les dones defensores del dret humà a l’aigua 2018-09-13T09:29:29+00:00
Accés a l’aigua segura per al consum humà a comunitats rurals 2018-09-03T08:44:54+00:00
Enfortiment del teixit organitzatiu comunitari per a la defensa del dret humà a l’aigua i maneig de conques hidrogràfiques al sud de la Libertad 2017-03-21T11:41:12+00:00