ACUA – El SalvadorAbastiment d’aigua domiciliar per a 213 famílies rurals de 2 comunitats del Canton San Diego2024-07-10T09:07:28+02:00
Organització territorial de dones al municipi de Panchimalco per la prevenció de la violència i reducció de les migracions2023-07-13T08:16:51+02:00
Suport a famílies vulnerables a El Salvador2024-06-14T11:01:18+02:00
Assegurar el subministrament d’aigua per a consum humà de 465 famílies del Cantón Cangrejera, afectat per la tormenta tropical Júlia2023-06-12T09:05:22+02:00
Enfortiment de les capacitats productives de les famílies camperoles, amb el protagonisme de 2 organitzacions de dones2023-05-27T16:19:00+02:00
Enfortiment de capacitats productives i emprenedores de cooperatives agropecuàries i organitzacions de de dones camperoles afectades per la Covid-192023-07-19T07:19:59+02:00
Reducció de la vulnerabilitat alimentària i sanitària de les famílies rurals2023-05-27T16:20:25+02:00
Suport humanitari per a famílies exposades a la inseguretat alimentària per l’impacte del confinament enfront a la COVID-192023-05-27T16:21:30+02:00
Enfortint el teixit social territorial per a la defensa de drets amb protagonisme de les dones2023-05-27T16:21:43+02:00
Enfortiment de les capacitats de producció agrícola i de generació de feina a dones rurals2023-05-27T16:21:46+02:00
Famílies afectades per l’huracà Michael garanteixen el seu dret a l’alimentació a Comasagua2023-05-27T16:22:57+02:00
Famílies afectades per l’huracà Michael garanteixen el seu dret a l’alimentació a La Libertad i Panchimalco2023-05-27T16:22:59+02:00
Garantir l’abastiment d’aigua domiciliar a 70 famílies rurals2023-05-27T16:23:01+02:00
Accés a l’aigua potable per al consum humà als cantons de Amaquilco y La Lima.2023-05-27T16:23:29+02:00
Enfortiment a la integritat de les dones defensores del dret humà a l’aigua2023-05-27T16:24:43+02:00
Accés a l’aigua segura per al consum humà a comunitats rurals2023-05-27T16:25:26+02:00
Enfortiment del teixit organitzatiu comunitari per a la defensa del dret humà a l’aigua i maneig de conques hidrogràfiques al sud de la Libertad2023-05-27T16:28:42+02:00