Garantir l’abastiment d’aigua domiciliar a 70 famílies rurals 2018-09-12T12:08:24+00:00
Accés a l’aigua potable per al consum humà als cantons de Amaquilco y La Lima. 2018-02-06T12:42:04+00:00
Enfortiment a la integritat de les dones defensores del dret humà a l’aigua 2018-09-13T09:29:29+00:00
Accés a l’aigua segura per al consum humà a comunitats rurals 2018-09-03T08:44:54+00:00
Enfortiment del teixit organitzatiu comunitari per a la defensa del dret humà a l’aigua i maneig de conques hidrogràfiques al sud de la Libertad 2017-03-21T11:41:12+00:00