Reducció de les diferències de gènere per al desenvolupament socio-econòmic (Sarín i Huamachuco – La Libertad)

Convocatòria: 2014
Import total: 393.196 €
Aportació del Fons: 49.582 €
Assignació: Govern de les Illes Balears
Estat: En procés
Entitats executores:
- Mans Unides, organització no governamental constituïda el 1960. D'una banda, Mans Unides pretén sensibilitzar la població espanyola sobre la realitat i els problemes dels països del Sud i, de l'altra, finançar projectes de desenvolupament a Àfrica, Amèrica i Àsia vinculats a l'educació, sanitat, agricultura, promoció de la dona i enfortiment social i institucional.
- Centro Ecuménico de Promoción y Acción Social Norte. Associació civil sense finalitat de lucre, de desenvolupament, ecumènica i democràtica. Els seus objectius són: enfortir la participació ciutadana i promoure la governabilitat en àmbits locals, promoure l'ús responsable dels recursos naturals, enfortir capacitats de lideratge polític en les dones i enfortir les capacitats de les famílies en l'agricultura familiar.

Aquest projecte s’organitza en tres components fonamentals:
– iniciar un procés que permeti la inclusió de la dona a totes les esferes de la vida social i productiva, reduint les barreres que menyspreen la seva participació i les situacions d’oberta vulneració dels seus drets;
– impulsar l’activitat productiva fomentant la participació de la dona en igualtat de condicions i introduint millores tecnològiques i capacitats per a la planificació de l’oferta d’autoconsum i comercialització;
– desenvolupar les capacitats de 25 organitzacions de primer nivell per aconseguir una planificació i comercialització conjunta d’excedents, amb plena participació de la dona, fins aconseguir consolidar una cooperativa que agrupi a aquestes organitzacions i a altres que en el futur poguessin integrar-se.