Soci des del: 1999
Càrrec: Vocalia
Persona Representant: Pepita Ribas
Direcció: c. Pere Francès, 12, 2n, 07800 Eivissa
Telèfon: 971312773
Web: www.mansunides.org