Promovent la formació de consciències crítiques davant realitats diferents des dels centres educatius de San Lucas.

Any: 2017
Import total: 31.563 €
Aportació del Fons: 13.955 €
Assignació:
Estat: Finalitzat
Entitats executores:
- Unidad de Concertación y Cooperación Municipalista (UCOM) | Otros proyectos

El projecte pretén la implicació de la comunitat educativa des de l’enfocament basat en els drets humans. En aquest sentit, el projecte no se centra únicament en assistir les necessitats de les persones involucrades, sinó que reconeix que són persones que tenen drets reconeguts però que també tenen i assumeixen obligacions i responsabilitats que les fa participants actives i corresponsables dels processos de desenvolupament que desenvoluparan la implementació del projecte.

Així, es plantegen quatre línies d’actuació vinculades amb l’enfocament basat en els drets humans i amb el Pla Nacional d’Educació 2017-2021.

– Intecanvi cultural sobre realitats de desenvolupament en contextos diferents.

– Formació de docents, amb la nova modalitat de Encuentros Pedagógicos de Interaprendizaje (EPI). Amb el projecte es cobrirà el 20% de les despeses d’aquesta formació. La resta l’aporta el Ministeri d’Educació (60%) i Municipalitat (20%).

– Millora de la infraestructura escolar mitjançant petites inversions en ambients educatius. El projecte es desenvoluparà a partir de gener de 2018 i, a partir d’aquí es determinaran les necessitats que presenten els centres educatius.

– Una major cobertura educativa.

La zona d’incidència del projecte seran 10 centres d’educació primària: Colegio Público Cristo Rey i les escoles rurals José Julián, Ramón Alfaro, Eladio Garmendia, Rafaela Herrera, José Santos Zelaya, Cacique Diriangen, Emmanuel Mongalo, Edmundo Díaz Ríos y Salvador Vílchez.