Accés a aigua potable a dos comunitats rurals de Palacagüina (Madriz) 2018-02-06T12:47:25+00:00
Millora en l’abastiment d’aigua potable a famílies que habiten a dos comunitats situades al corredor sec (Madriz) 2018-02-06T12:33:43+00:00
Promoció de la formació de consciències crítiques davant realitats diferents, des dels centres educatius de San Lucas i d’Eivissa 2017-05-24T10:16:03+00:00
Famílies en situació socioeconòmica difícil, disminueixen la inseguretat alimentària al sector intermunicipal de Yalagüina, Palacagüina i Totogalpa 2017-10-30T08:16:32+00:00
Nens i nenes de famílies que habiten al corredor sec del municipi de San Lucas, mantenen l’accés continuat a l’educació primària (Madriz) 2017-06-22T12:49:20+00:00
Accés a aigua potable a dos comunitats del municipi de Palacagüina (Madriz) 2017-06-22T12:47:43+00:00
Famílies en situacions socioeconòmiques difícils disminueixen la inseguretat alimentària al municipi de Palacagüina (Madriz) 2017-06-22T11:02:56+00:00
Famílies en situacions socioeconòmiques difícils disminueixen la inseguretat alimentària al municipi de Yalagüina (Madriz) 2017-06-22T11:05:17+00:00
Construcció de dos sistemes d’abastiment d’aigua comunitaris (Madriz – Palacagüina) 2017-06-22T09:15:08+00:00
Infants amb situacions socioeconòmiques difícils accedeixen a l’educació primària (Madriz – San Lucas) 2017-06-22T09:13:42+00:00