Promoció de la formació de consciències crítiques davant realitats diferents, des dels centres educatius de San Lucas i d’Eivissa 2019-01-18T13:31:26+00:00
Contribuir a la disponibilitat d’aigua i la seva gestió sostenible a Palacagüina 2018-09-12T12:01:42+00:00
Millorant l’accés a una energia asequible, segura i sostenible, a comunitats rurals 2018-09-12T11:54:11+00:00
Accés a aigua potable a dos comunitats rurals de Palacagüina (Madriz) 2018-02-06T12:47:25+00:00
Millora en l’abastiment d’aigua potable a famílies que habiten a dos comunitats situades al corredor sec 2018-08-29T06:58:31+00:00
Promoció de la formació de consciències crítiques davant realitats diferents, des dels centres educatius de San Lucas i d’Eivissa 2018-09-13T09:41:03+00:00
Famílies en situació socioeconòmica difícil de tres municipis, disminueixen la inseguretat alimentària 2018-09-05T07:04:44+00:00
Infants que habiten al corredor sec del municipi de San Lucas, mantenen l’accés continuat a l’educació primària 2018-09-05T07:07:37+00:00
Accés a aigua potable a dos comunitats del municipi de Palacagüina (Madriz) 2018-09-13T09:20:22+00:00
Famílies en situacions socioeconòmiques difícils disminueixen la inseguretat alimentària 2018-09-20T07:41:09+00:00