UCOM – NicaraguaAccés adequat a aigua neta per prevenir i contenir les malalties d’origen hídric al municipi de San Lucas2023-05-27T16:17:02+00:00
Millora de l’accés a aigua potable i de la seva gestió sostenible al municipi de Palacagüina2023-05-27T16:17:03+00:00
Promovent la participació cap a una educació equitativa i de qualitat a San Lucas i Palacagüina2023-05-27T16:18:46+00:00
Accés, disponibilitat i gestió eficient a l’aigua en el corredor sec del municipi de San Lucas2023-05-27T16:19:02+00:00
Disponibilitat i gestió eficient de l’aigua en el corredor sec del municipi de Palacagüina2023-05-27T16:19:05+00:00
Millora de la seguretat alimentària al Corredor Sec dels municipis de Palacagüina i Telpaneca2023-05-27T16:19:48+00:00
Millora de la seguretat alimentària al Corredor Sec dels municipis de San Lucas i Yalagüina2023-05-27T16:19:50+00:00
Millora de la disponibilitat i gestió a serveis d’aigua potable al municipi de San Lucas2023-05-27T16:20:03+00:00
Millora de la disponibilitat d’aigua salubre al municipi de Palacagüina2023-05-27T16:20:06+00:00
Promoció de la formació de consciències crítiques davant realitats diferents, des dels centres educatius de San Lucas i Palacagüina i de les Pitiüses2023-05-27T16:20:19+00:00
Millorada la disponibilitat de serveis d’aigua potable a San Lucas2023-05-27T16:20:27+00:00
Accés i disponibilitat a aigua neta per a persones que viuen en situació de vulnerabilitat2023-05-27T16:20:31+00:00
Millora de la resiliència sanitària enfront a la crisi sanitària COVID-192023-05-27T16:21:25+00:00
Contribuir a l’accés a fonts d’aigua potable millorades, i a la seva gestió sostenible a comunitats rurals de Palacagüina2023-05-27T16:21:42+00:00
Millora de l’accés a una energia assequible, segura i sostenible a comunitats rurals de San Lucas2023-05-27T16:21:48+00:00
Disminució de la inseguretat alimentària per la vulnerabilitat en el “corredor seco” de San Lucas i Palacagüina2023-05-27T16:22:08+00:00
Promovent la formació de consciències crítiques davant realitats diferents des dels centres educatius de San Lucas.2023-05-27T16:22:08+00:00
Promoció de la formació de consciències crítiques davant realitats diferents, des dels centres educatius de San Lucas i d’Eivissa2023-05-27T16:22:10+00:00
Contribuir a la disponibilitat d’aigua i la seva gestió sostenible a Palacagüina2023-05-27T16:23:03+00:00
Millorant l’accés a una energia asequible, segura i sostenible, a comunitats rurals2023-05-27T16:23:05+00:00
Accés a aigua potable a dos comunitats rurals de Palacagüina (Madriz)2023-05-27T16:23:31+00:00
Millora en l’abastiment d’aigua potable a famílies que habiten a dos comunitats situades al corredor sec2023-05-27T16:23:32+00:00
Promoció de la formació de consciències crítiques davant realitats diferents, des dels centres educatius de San Lucas i d’Eivissa2023-05-27T16:24:40+00:00
Famílies en situació socioeconòmica difícil de tres municipis, disminueixen la inseguretat alimentària2023-05-27T16:24:40+00:00
Infants que habiten al corredor sec del municipi de San Lucas, mantenen l’accés continuat a l’educació primària2023-05-27T16:24:48+00:00
Accés a aigua potable a dos comunitats del municipi de Palacagüina (Madriz)2023-05-27T16:24:50+00:00
Famílies en situacions socioeconòmiques difícils disminueixen la inseguretat alimentària2023-05-27T16:25:16+00:00
Famílies en situacions socioeconòmiques difícils disminueixen la inseguretat alimentària a Yalagüina2023-05-27T16:25:17+00:00
Construcció de dos sistemes d’abastiment d’aigua comunitaris2023-05-27T16:25:30+00:00
Infants amb situacions socioeconòmiques difícils accedeixen a l’educació primària2023-05-27T16:25:32+00:00
Inversió en capital humà per a què els infants comptin amb una educació de qualitat i usar-la per combatre la pobresa2023-05-27T16:27:15+00:00
Construcció de sistemes d’abastiment d’aigua comunitaris al municipi de Palacagüina (Madriz).2023-05-27T16:27:11+00:00
Millora de les condicions de vida de la població de tres comunitats del municipi de Telpaneca (Madriz)2023-05-27T16:27:39+00:00
Contribució a la sobirania alimentària de les dones rurals i les seves famílies al municipi de Larreynaga (León)2023-05-27T16:27:41+00:00
L’educació, un dret humà i una responsabilitat compartida (San Lucas – Madriz)2023-05-27T16:28:46+00:00