Millorant l’accés a una energia asequible, segura i sostenible, a comunitats rurals

Convocatòria: 2018
Import total: 66.668 €
Aportació del Fons: 50.000 €
Assignació: Govern de les Illes Balears
Estat: Finalitzat
Entitats executores:
- Unidad de Concertación y Cooperación Municipalista (UCOM) | Altres projectes

La proposta busca alinear-se amb els ODS (objectiu 7) i amb el repte que s’ha posat Nicaragua entre 2016 i 2030 per a transformar i diversificar la matriu energètica. La proposta vol millorar les condicions de vida de 50 famílies i dos escoles d’educació primària a partir de l’accés a una energia assequible, segura i sostenible com element estratègic en la lluita contra la pobresa. El projecte s’impulsarà en el marc d’un procés de dinamització i enfortiment de la gestió municipal en el desenvolupament del territori, partint de les capacitats dels seus habitants.

A més, des d’un enfocament de gestió ambiental, s’impulsaran pràctiques de cultius i transformació de productes agroecològics, sostenibles i amigables amb el medi ambient com a forma de mostrar resiliència enfront del canvi climàtic.

Per tant, la intervenció comprèn dos elements bàsics:

  • la compra i instal·lació dels sistemes d’energia solar.
  • enfortir les capacitats de la població mitjançant la capacitació de les famílies en gestió ambiental, energies renovables i autosostenibilitat alimentària.

OBJECTIU ESPECÍFIC

Millorada la capacitat per autogestionar-se i organitzar-se de les famílies en situació de pobresa severa, enfront del canvi climàtic.

ACTIVITATS

  • Seleccionar i organitzar les famílies protagonistes.
  • Adquisició dels panells solars.
  • Realitzar la instal·lació dels sistemes d’energia solar domiciliars.
  • Formació en gestió adequada dels sistemes d’energia solar.
  • Formació en bones pràctiques agrícoles.
  • Coordinar i supervisar el projecte (transversal a tot el projecte).