Formació continuada per a docents, com eina de desenvolupament i solidaritat. 2n any (Lima, Cajamarca/Cutervo i San Martín/Lamas)

Convocatòria: 2016
Import total: 26.551 €
Aportació del Fons: 21.000 €
Assignació: Consell Insular d'Eivissa
Estat: En procés
Entitats executores:
- Ensenyants Solidaris és una ONG balear fundada en el si del sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament-Intersindical de les Illes Balears, STEI-i. Des de 1992, col·labora en l'execució de projectes en diferents àrees en defensa dels sectors de la població més desfavorits, incidint en aspectes de salut i d'educació, suport a la comercialització dels seus productes, construcció de casa, escoles ... així com organitzant tallers de formació a docents de Guatemala, Hondures, Perú i Marroc.
- Instituto Pedagogía Popular (IPP). Associació civil sense finalitat de lucre constituïda el 1984, com una confluència de persones compromeses amb la pràctica social educativa en sectors populars del Perú. L'IPP ha promogut l'organització dels mestres en Cercles de Autoeducació Docent.

Aquest projecte és la continuïtat del presentat en la convocatòria de 2015. Està contribuint a enfortir el dret humà a l’educació a través de l’augment de les capacitats metodològiques didàctiques dels mestres de diverses províncies de Perú.

Amb aquesta iniciativa es busca consolidar una xarxa de mestres innovadors organitzats en cercles d’autoeducació docent (CAD) i  aprofundir, sistematitzar i socialitzar innovacions fent ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

Es potenciarà la capacitat de 240 docents, 5.763 estudiants i 2.800 famílies.

Es compta amb l’acceptació i el compromís de cada institució educativa, dels docents organitzats en CAD,  així com amb el conveni amb les Unidades de Gestión Educativa Locales (UGEL). A més, es compta amb l’acceptació i homologació de la Universitat Pública USAC.

Es disposa d’una plataforma Moodle amb quatre anys d’experiència en la formació a distància. Aquesta formació serà impartida per docents de les Illes Balears (voluntaris de l’STEI) que no rebran cap retribució