Formació continuada per a docents, com eina de desenvolupament i solidaritat (2n any)

Convocatòria: 2016
Import total: 26.551 €
Aportació del Fons: 21.000 €
Assignació: Consell Insular d'Eivissa
Estat: Finalitzat
Entitats executores:
- STEI Intersindical | Otros proyectos - Instituto Pedagogía Popular (IPP). | Otros proyectos

Aquest projecte és la continuïtat del presentat en la convocatòria de 2015. Està contribuint a enfortir el dret humà a l’educació a través de l’augment de les capacitats metodològiques didàctiques dels mestres de diverses províncies de Perú (Lima, Cajamarca/Cutervo i San Martín/Lamas).

Amb aquesta iniciativa es busca consolidar una xarxa de mestres innovadors organitzats en cercles d’autoeducació docent (CAD) i  aprofundir, sistematitzar i socialitzar innovacions fent ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

Es potenciarà la capacitat de 240 docents, 5.763 estudiants i 2.800 famílies.

Es compta amb l’acceptació i el compromís de cada institució educativa, dels docents organitzats en CAD,  així com amb el conveni amb les Unidades de Gestión Educativa Locales (UGEL). A més, es compta amb l’acceptació i homologació de la Universitat Pública USAC.

Es disposa d’una plataforma Moodle amb quatre anys d’experiència en la formació a distància. Aquesta formació serà impartida per docents de les Illes Balears (voluntaris de l’STEI) que no rebran cap retribució