Soci des del: 1999
Càrrec: Secretaria
Persona Representant: Joana Tur
Direcció: c. Madrid, 7,1r, 4a, 07800 Eivissa
Telèfon: 971303912
Web: www.stei-i.org