Soci des del: 1999
Càrrec: Secretaria
Persona Representant: Joana Tur
Direcció: c. Madrid, 7,1r, 4a, 07800 Eivissa
Telèfon: 971303912
Web: www.stei-i.org
Empoderament de dones i joves amb enfocament de gènere al municipi de Patzún 2018-02-06T12:36:12+00:00
Formació continuada per a docents com a eina de desenvolupament i solidaritat (Lima, Cajamarca y San Martín) 2018-02-06T12:50:45+00:00
Enfortiment de les capacitats educatives en situació de post emergència a la Arena – Piura 2018-04-16T10:51:08+00:00
Formació continuada per a docents, com eina de desenvolupament i solidaritat. 2n any (Lima, Cajamarca/Cutervo i San Martín/Lamas) 2017-06-22T12:35:34+00:00
Formació continuada per a docents, com eina de desenvolupament i solidaritat. 2n any (Sololá, Chimaltenango, Quiché, Alta Verapaz, Quetzaltenango i Guatemala) 2017-06-22T12:37:51+00:00
Formació contínua per a docents com eina de desenvolupament i solidaritat (Sololá, Chimaltenango, Retalhuleu, Quiché i Alta Verapaz) 2017-06-22T08:46:23+00:00
Formació contínua per a docents com eina de desenvolupament i solidaritat (Lima, Cajamarca i Ica) 2017-06-22T08:50:26+00:00
Participació política de les dones maies per a la igualtat de génere (Sololá) 2017-06-22T11:19:17+00:00
Diagnòstic de la situació de les dones maies de sis comunitats de Sololá 2017-03-22T13:12:32+00:00
Formació i suport a l’economia familiar de 120 dones maies a Sololá 2017-03-22T10:23:54+00:00