Soci des del: 1999
Càrrec: Secretaria
Persona Representant: Joana Tur
Direcció: c. Madrid, 7,1r, 4a, 07800 Eivissa
Telèfon: 971303912
Web: www.stei-i.org
Enfortiment de l’autonomia de les comunitats de Zona Reina en l’exercici dels drets al territori i a la sobirania energètica 2019-01-14T13:45:18+00:00
Dones maies ixiles cap a la defensa dels seus drets individuals i col·lectius 2018-09-11T11:24:30+00:00
Formació continuada de docents i desenvolupament de capacitats de joves 2018-09-06T10:49:28+00:00
Empoderament de dones i joves amb enfocament de gènere al municipi de Patzún 2018-09-05T06:26:24+00:00
Formació continuada per a docents com a eina de desenvolupament i solidaritat 2018-08-29T07:14:05+00:00
Enfortiment de les capacitats educatives en situació de post emergència a la Arena – Piura 2018-09-06T10:02:52+00:00
Formació continuada per a docents, com eina de desenvolupament i solidaritat (2n any) 2018-09-13T09:16:01+00:00
Formació continuada per a docents, com eina de desenvolupament i solidaritat. 2n any 2018-09-13T09:27:54+00:00
Formació contínua per a docents com eina de desenvolupament i solidaritat 2018-09-03T09:02:50+00:00
Formació contínua per a docents com eina de desenvolupament i solidaritat (Lima, Cajamarca i Ica) 2018-09-06T10:31:35+00:00