Formació continuada per a docents com a eina de desenvolupament i solidaritat (Lima, Cajamarca y San Martín) 2018-02-06T12:50:45+00:00
Enfortiment de les capacitats educatives en situació de post emergència a la Arena – Piura 2018-04-16T10:51:08+00:00
Formació continuada per a docents, com eina de desenvolupament i solidaritat. 2n any (Lima, Cajamarca/Cutervo i San Martín/Lamas) 2017-06-22T12:35:34+00:00
Formació contínua per a docents com eina de desenvolupament i solidaritat (Lima, Cajamarca i Ica) 2017-06-22T08:50:26+00:00
Capacitació per a l’enfortiment de pràctiques democràtiques i ciutadanes entre líders escolars de Chincha 2017-03-21T11:40:25+00:00