Formació continuada de docents i desenvolupament de capacitats de joves 2019-04-02T07:27:27+00:00
Formació continuada per a docents com a eina de desenvolupament i solidaritat 2018-08-29T07:14:05+00:00
Enfortiment de les capacitats educatives en situació de post emergència a la Arena – Piura 2018-09-06T10:02:52+00:00
Formació continuada per a docents, com eina de desenvolupament i solidaritat (2n any) 2018-09-13T09:16:01+00:00
Formació contínua per a docents com eina de desenvolupament i solidaritat (Lima, Cajamarca i Ica) 2018-09-06T10:31:35+00:00
Capacitació per a l’enfortiment de pràctiques democràtiques i ciutadanes entre líders escolars de Chincha 2018-09-06T11:35:12+00:00