Enfortiment d’actors locals per a la sobirania alimentària, governança territorial i la participació de les dones amb enfocament de gènere a 10 comunitats indígenes del departament de Jalapa

Convocatòria: 2017
Import total: 101.070 €
Aportació del Fons: 60.000 €
Assignació: Consell Insular d'Eivissa
Estat: En procés
Entitats executores:
- Mans Unides, organització no governamental constituïda el 1960. D'una banda, Mans Unides pretén sensibilitzar la població espanyola sobre la realitat i els problemes dels països del Sud i, de l'altra, finançar projectes de desenvolupament a Àfrica, Amèrica i Àsia vinculats a l'educació, sanitat, agricultura, promoció de la dona i enfortiment social i institucional.
- FUNDEBASE, Fundación para el Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones de Base, va ser constituïda el 1995. És una organització no governamental que acompanya i dóna suport a famílies rurals que construeixen processos organitzatius i productius, tant locals com regionals cap a una vida digna i en pau.

Guatemala és un dels països d’Amèrica amb nivells de desnutrició més elevats. Els problemes alimentaris i de desnutrició més greus es troben als departaments orientals del país. Les comunitats on es desenvoluparà el projecte presenten alts índex de desnutrició i una agricultura de baixa productivitat basada en l’ús d’agroquímics. L’any passat el Fons ja va donar suport a 10 comunitats indígenes que estan realitzant activitats per aprofundir en el coneixement de les condicions socials, econòmiques, organitzatives i ambientals i construir un pla de treball per afrontar les dificultats tècniques. El projecte actual està dirigit a 100 famílies que viuen de l’agricultura familiar però que tenen una producció precària i, com a conseqüència d’això, pateixen insuficiència alimentària. Es pretén implementar un programa de capacitació en agricultura sostenible per a adquirir capacitats en agroecologia, salut i nutrició a nivell comunitari. També es vol fer un acompanyament a les famílies per a la diversificació de la producció.

D’altra banda, es vol enfortir la junta directiva de la comunitat indígena de San Carlos de Alzate, així com el Consejo de promotors i promotores defensores de la vida. En el cas dels primers per a què s’impliquin en la defensa dels dretes socials, econòmics, polítics, culturals i ambientals dins de la seu territori, i els segons, formulin propostes en favor de la sobirania alimentària i l’economia dels pagesos i pageses.

Objectiu específic

Enfortir la sobirania alimentaria promovent pràctiques agroecològiques, els drets dels pobles indígenes, l’equitat de gènere, la governança i la incidència en espais comunitaris i municipals.

Activitats

– Realització de quatre tallers, sobre planificació de les unitats productives agroecològiques.

– Intercanvis locals de experiències sobre producció agroecològica.

– 6 capacitacions teòriques i pràctiques locals en conservació del sòl, abonaments orgànics, diversificació de parcel·les i de productes.

– Suport a la planificació i desenvolupament de 200 unitats productives (100 famílies noves i 100 que ja estaven incorporades) amb entrega de diferents eines agropecuàries i forestals.

– 4 mòduls de capacitació sobre formació per a la defensa del territori dirigit a 30 autoritats indígenes.

– 4 tallers per a la construcció de polítiques i reglamentacions per a la gestió dels bens naturals.

– Realització d’una consultoria sobre certesa jurídica i ancestral de les terres comunals.

– Trobada regional per a l’intercanvi d’experiències i vinculació de temes mobilitzadores per a l’enfortiment de l’organització social.

– Realització de campanya permanent sobre educació ambiental.

– 4 mòduls de capacitació sobre drets de la dona.