Convocatòria: 2018
Import total: 77.000 €
Aportació del Fons: 36.000 €
Assignació: Consell Insular d'Eivissa
Estat: Finalitzat
Entitats executores:
- Càritas Diocesana d'Eivissa | Otros proyectos - Centro Cultural Hibueras | Otros proyectos

Capacitació per la gestió cooperativa de la salut materno infantil

El projecte té com a finalitat formar a líders i voluntaris, principalment dones i joves, de cinc comunitats pobres de Barrio Buenos Aires (Santa Bárbara), per a generar capacitats de gestió i administració de centres de salut comunitària (APS) i fer-los sostenibles.

El projecte ja està funcionant en una primera fase, ja que els cinc centres d’atenció primària estan construïts baix lideratge del Centre Cultural Hibueras. Les infraestructures consten de sala d’espera, infermeria, consultori mèdic, bodega, farmàcia, lavabo i dormitori per al personal mèdic. Aquests centres estan allà on els serveis de salut de l’estat no arriben i on la gent no té capacitat econòmica per pagar serveis privats de salut. Diàriament atenen una mitja de 60 pacients.

Tots els centres porten més d’un any de funcionament però es requereix una estratègia que generi capacitats per a que tota la comunitat doni suport a aquest producte social.

Es busca que cada comunitat desenvolupi una cultura proactiva basada en capacitats per a la promoció, gestió i administració del seu centre primari de salut (manteniment del personal mèdic, infermeria, compra de medicaments, …)

També es pretén que hi hagi promotors de salut i voluntaris a cada comunitat per fer salut preventiva i nutricional.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

  • Generar, mitjançant capacitació, rols protagònics de la població pels APS, per a què s’apropiïn del projecte en qualitat de promotors i gestors d’una comunitat saludable.
  • Aconseguir un nivell estable i coordinat del model cooperatiu que els permeti gestionar i administrar la sostenibilitat dels serveis de salut.

ACTIVITATS

  • Coordinar tots els equips sanitaris de les 5 APS.
  • Establir protocols conjunts i capacitacions en actualització i innovació del sistema de gestió i administració.
  • Capacitar i preparar als promotors de salut per replicar posteriorment aquesta capacitació a la població (prevenció de malalties, seguretat alimentària, nutrició,…).
  • Condicionar i millorar les infraestructures existents (pintura, reformes).
  • Organitzar equips de treball: gestió externa, gestió local, gestió del personal, administració i finances.