Soci des del: 1999
Càrrec: Actualment, no n'hi té cap
Persona Representant: Inés Gil
Direcció: c. Felip II, s/n, 07800 Eivissa
Telèfon: 971311762
Web: www.caritas.es
Capacitació per la gestió cooperativa de la salut materno infantil 2018-09-11T12:36:55+00:00
Drets humans i protagonisme juvenil per a la pau (Santa Bárbara) 2018-09-05T06:49:53+00:00
Drets humans i protagonisme juvenil per a la pau (Santa Bárbara) 2018-09-05T06:41:58+00:00
Elaboració d’un diagnòstic de la regió de Santa Bárbara 2018-09-05T06:46:14+00:00
Segona fase de la construcció de l’Institut Hibueras (Santa Bárbara). 2017-06-22T12:16:53+00:00