Soci des del: 1999
Càrrec: Actualment, no n'hi té cap
Persona Representant: Inés Gil
Direcció: c. Felip II, s/n, 07800 Eivissa
Telèfon: 971311762
Web: www.caritas.es
Drets humans i protagonisme juvenil per a la pau (Santa Bárbara) 2018-04-16T10:54:59+00:00
Drets humans i protagonisme juvenil per a la pau (Santa Bárbara) 2017-06-22T11:20:30+00:00
Elaboració d’un diagnòstic de la regió de Santa Bárbara 2017-03-22T13:38:58+00:00
Segona fase de la construcció de l’Institut Hibueras (Santa Bárbara). 2017-06-22T12:16:53+00:00