Participació a la 2a Trobada Estatal de governs locals i cooperació internacional per al desenvolupament

Eivissa, 8 de febrer de 2023.
La gerent del Fons Pitiús està a la ciutat de Lugo, on en realitza entre avui i demà el 2º Encuentro Estatal de Gobiernos Locales y Cooperación Internacional al Desarrollo. Aquesta trobada està  organitzada pel Fondo Galego, la Confederació de Fons (de la qual el Fons Pitiús en forma part) i la FEMP. La trobada té com a eix central la nova llei de cooperació, que s’aprovarà de manera definitiva demà dijous al Congrés dels Diputats i que presenta les següents fites:
– el compromís per assolir el 0’7% l’any 2030
– el reforç de la cooperació al desenvolupament com una política pública
– el reforç del paper de la cooperació descentralitzada i dels governs locals com a pilar del sistema espanyol
– la reforma de la llei de subvencions per a la cooperació al desenvolupament internacional.