La coordinadora del Fons Pitiús de cooperació està fent un viatge de seguiment a Perú dels projectes que ha finançat l’associació a les convocatòries dels darrers quatre anys a aquest país. Aquests projectes s’han fet a través de tres ONG que treballen a Eivissa: STEI-Ensenyants Solidaris, Mans Unides i Ayne España Trinitarias.

Dissabte passat va visitar dos centes educatius del districte de El Agustino a Lima i també va asisitir a una trobada de Centres educatius de primària i secundària de Lima en què l’alumnat de 10 centres va presentar els  projectes innovadors en què treballen. El professorat d’aquests centres està participant en els cursos on line que, l’STEI- Ensenyants Solidaris juntament amb la seva contrapart l’Instituto de Pedagogía Popular, ha posat en marxa a través d’una plataform moodle. Així, els projectes presentats partien d’una problemàtica observada en el propi centre (malalties en l’alumnat com l’anèmia o la tuberculosi, la brutor dins el propi centre o la contaminació ambiental) i el projecte buscava la causa, investigava les conseqüències i buscava solucions que estiguessin a l’abast dels estudiants. Així, per exemple, per donar solució al problema d’anèmia que hi ha entre l’alumnat de l’Institut José Carlos Mariátegui s’ha posat en marxa un projecte per criar fongs comestibles amb un alt nivell de proteïna i introduir-los dins el menú escolar una vegada a la setmana. Aquest institut planteja un projecte interdisciplinar per fer que l’alumnat s’involucri en el seu entorn i busqui solucions que estiguin al seu abast  en implicar a tot el professorat del centre i  diferents disciplines en la seva creació.