2018. ELS ODS com a eina de transformació social

Descripció

El 25 de setembre de 2015, l’Assemblea de Nacions Unides va adoptar un conjunt d’objectius globals (els Objectius de Desenvolupament Sostenible) encaminats a eradicar la pobresa, protegir el planeta i assegurar la pau i l’equitat per a tothom. Aquesta nova agenda de desenvolupament sostenible, l’anomenada Agenda 2030, està formada per 17 objectius que es desglossen en 169 metes que s’hauran d’assolir d’aquí a 2030.

A diferència dels Objectius del Mil·lenni, vigents en el període 2000-2015, que interpel·laven a governs estatals i estaven dirigits als països del Sud, els ODS busquen la implicació també de governs locals, d’entitats de la societat civil i de qualsevol persona, alhora que aporten una visió molt més global i interdepenent dels reptes que afronta la Humanitat. Tothom, a qualsevol lloc,  hi pot tenir un paper protagonista i pot treballar en la línia que estableixen els ODS.

Des del Fons Pitiús, consideram que els ODS poden ser una ferramenta útil per apoderar-nos, per sentir que formam part d’un moviment a nivell global que ens ha de permetre incidir des de l’àmbit local en la transformació de tot allò que és contrari als Drets Humans i al respecte del medi ambient. Per aquest motiu, estam fent passes per  donar a conèixer  i difondre aquests objectius entre les nostres organitzacions i institucions locals sòcies. Hem iniciat una procés formatiu per reflexionar sobre quin ha de ser el paper del Fons i de tots els seus socis dins del marc de l’Agenda 2030. Ens estam preguntant què estam fent ja en aquesta línia, què podríem fer millor i com podem incloure els ODS en la pràctica diària del Fons i de cada associació o institució sòcia.

De la mateixa manera, dins l’àmbit de la Xarxa de Centres Educatius Solidaris, hem engegat un procés de difusió i anàlisi dels ODS per aplicar-los en l’àmbit educatiu com una potent eina de transformació social i de foment de la consciència de ciutadania global, tant entre el professorat com entre l’alumnat.

I tal com es va aprovar en l’assemblea de socis, s’ha realitzat la gravació de 17 audiovisuals, un per cada objectiu, amb la intenció de mostrar al públic en general, quina feina s’està fent actualment a Eivissa i Formentera al respecte. Aquests audiovisuals es van presentar al públic el dia 30 de setembre, en un acte celebrat a l’Espai Cultural de Can Ventosa. A continuació es poden trobar tots els videos i conèixer quins són els seus protagonistes.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE COOKIES

Una cookie o galleta informática es un pequeño archivo de información que se guarda en su navegador cada vez que visita nuestra página web. La utilidad de las cookies es guardar el historial de su actividad en nuestra página web, de manera que, cuando la visite nuevamente, ésta pueda identificarle y configurar el contenido de la misma en base a sus hábitos de navegación, identidad y preferencias. Las cookies pueden ser aceptadas, rechazadas, bloqueadas y borradas, según desee. Ello podrá hacerlo mediante las opciones disponibles en la presente ventana o a través de la configuración de su navegador, según el caso. En caso de que rechace las cookies no podremos asegurarle el correcto funcionamiento de las distintas funcionalidades de nuestra página web. Más información en el apartado “POLÍTICA DE COOKIES” de nuestra página web.