2018-2022. Els ODS com a eina de transformació social

El 25 de setembre de 2015, l’Assemblea de Nacions Unides va adoptar un conjunt d’objectius globals (els Objectius de Desenvolupament Sostenible) encaminats a eradicar la pobresa, protegir el planeta i assegurar la pau i l’equitat per a tothom. Aquesta nova agenda de desenvolupament sostenible, l’anomenada Agenda 2030, està formada per 17 objectius que es desglossen en 169 metes que s’hauran d’assolir d’aquí a 2030.

A diferència dels Objectius del Mil·lenni, vigents en el període 2000-2015, que interpel·laven a governs estatals i estaven dirigits als països del Sud, els ODS busquen la implicació també de governs locals, d’entitats de la societat civil i de qualsevol persona, alhora que aporten una visió molt més global i interdepenent dels reptes que afronta la Humanitat. Tothom, a qualsevol lloc,  hi pot tenir un paper protagonista i pot treballar en la línia que estableixen els ODS.

Des del Fons Pitiús, consideram que els ODS són ferramenta útil per apoderar-nos, per sentir que formam part d’un moviment a nivell global que ens ha de permetre incidir des de l’àmbit local en la transformació de tot allò que és contrari als Drets Humans i al respecte del medi ambient. Per aquest motiu, des del 2018 treballem per donar a conèixer i difondre aquests objectius entre les entitats i les institucions públiques sòcies, així com per introduir els ODS en la pràctica diària de tots els àmbits: educatiu, social, empresarial, institucional, professional…

Tal com es va aprovar en l’assemblea de socis, durant el 2018 es va realitzar la gravació de 17 audiovisuals, un per cada objectiu, amb la intenció de mostrar al públic en general, quina feina s’està fent actualment a Eivissa i Formentera al respecte.

Aquests audiovisuals es van presentar al públic el dia 30 de setembre de 2018, en un acte celebrat a l’Espai Cultural de Can Ventosa.

A l’enllaç de la imatge es poden trobar tots els videos i conèixer quins són els seus protagonistes.

Durant l’any 2018 es van realitzar també diverses sessions de formació per donar a conèixer l’Agenda 2030 a totes les entitats i institucions membres del Fons i reflexionar sobre quin paper poden tenir en la seva aplicació:

 • Formació amb les ONG sòcies.
 • Formació amb els representants institucionals de la Junta Executiva.
 • Formació amb l’equip de govern i personal tècnic de l’Ajuntament d’Eivissa.

Continuant amb la campanya, les activitats que s’han portat a terme són les següents:

Any 2019:

 • Formació a l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia (equip de govern i personal tècnic de la institució) sobre l’Agenda 2030 i el paper que pot desenvolupar l’ajuntament en la implementació dels ODS.
 • Formació a les biblioteques de les Pitiüses. S’han realitzat sessions formatives d’introducció a l’Agenda 2030 i als ODS amb el personal tècnic de 6 biblioteques d’Eivissa i Formentera.
 • Trobada amb el Govern de les Illes Balears, els altres fons de les Illes Balears, la CONGDIB i la UIB per posar en comú la feina que s’està realitzant al voltant de l’Agenda 2030, i així poder unificar esforços i millorar els resultats.
 • Emissió dels audiovisuals dels ODS a la TEF. Mitjançant la col·laboració amb Televisió d’Eivissa i Formentera, es van poder emetre tots els audiovisuals amb l’objectiu de donar a conéixer els ODS entre la població pitiüsa.
 • Emissió de cunyes radiofòniques a Ràdio Illa. La col·laboració amb Ràdio Illa va permetre l’emissió de breus cunyes informatives per donar a conèixer els ODS entre la població de Formentera.
 • Formació amb la Societat Arqueològica d’Eivissa. Trobada amb el president de la Societat per parlar de la introducció dels ODS a la seva feina d’investigació i divulgació del patrimoni de les Pitiüses.

Any 2020:

 • Difusió de l’Agenda 2030 a través de les xarxes socials, relacionant les diferents activitats i projectes del Fons amb els ODS en què s’emmarquen
 • Curs sobre com introduir l’Agenda 2030 i els ODS per al personal tècnic de les biblioteques de les Pitiüses, amb la Fundació MUSOL.

Any 2021:

 • Formació a l’Ajuntament d’Eivissa (equip de govern) sobre l’Agenda 2030 i el paper que pot desenvolupar l’ajuntament en la implementació dels ODS.
 • Difusió de l’Agenda 2030 a través de les xarxes socials, relacionant les diferents activitats i projectes del Fons amb els ODS en què s’emmarquen