Soci des del: 1999
Càrrec: Tresoreria
Persona Representant: Raquel Ríos Rodríguez
Direcció: C/ Xarraca 8, bajos. Ibiza
Telèfon: 971301674
Web: www.dignidad.es
Suport a l’alfabetització i educació d’adults al districte de Milange (Zambezia) 2018-02-06T12:37:01+00:00
Suport a l’educació bàsica a la comunitat de Marcaçao-Luabo (Zambezia) 2018-02-06T12:49:32+00:00
Suport a l’alfabetització i l’educació d’adults en el districte de Milange (Zambézia) 2018-12-12T11:43:14+00:00
Suport a l’educació bàsica a la comunitat de Marcaçao-Luabo (Zambezia) 2018-09-13T09:23:14+00:00
Programa d’emergència al districte de Milange (Zambézia) 2017-06-22T10:59:28+00:00
Suport a l’educació bàsica a la comunitat de Marcaçao – Luabo (Zambézia) 2017-06-22T10:51:35+00:00
Suport a l’educació bàsica a la comunitat de Marcaçao-Luabo (Zambezia) 2017-06-22T11:41:41+00:00
Suport a l’educació bàsica a la comunitat de Mihecane-Ribaúè (Nampula) 2017-06-22T11:31:38+00:00
Suport a l’educació bàsica a la comunitat de Mihecane-Ribauè (Nampula) 2017-06-22T11:32:44+00:00
Suport a l’educació bàsica a la comunitat de Marcaçao-Luabo (Zambezia) 2017-06-22T11:44:30+00:00