Soci des del: 1999
Càrrec: Tresoreria
Persona Representant: Raquel Ríos Rodríguez
Direcció: C/ Xarraca 8, bajos. Ibiza
Telèfon: 971301674
Web: www.dignidad.es