Aquest projecte és la continuació de l’iniciat l’any 2011 amb finançament del Fons. En la primera fase es va construir un edifici amb 4 aules i un laboratori. Amb aquest projecte es vol construir un altre laboratori i equipar els dos laboratoris que, finalment tindrà el centre, un d’ells per a física i química i l’altre per a l’estudi del sòl.
Amb la finalització de les obres es posarà en marxa el programa d’educació secundària per al foment de coneixements multiculturals i l’ensenyament dels avanços tecnològics a l’àrea empresarial.
El programa acadèmic està completament destinat a un sistema de generació de desenvolupament equitatiu, inclusiu, de gestió ambiental i cultural sostenible, integrant tot això al procés educatiu i productiu.
Per a la posada en marxa del centre es coordinaran totes les actuacions amb les autoritats estatals, departamentals i municipals per a generar compromisos i sinèrgies que donin sostenibilitat al projecte.