Segona fase de la construcció de l’Institut Hibueras (Santa Bárbara).

Convocatòria: 2012
Import total: 100.665 €
Aportació del Fons: 52.143 €
Assignació: Govern de les Illes Balears
Estat: Finalitzat
Entitats executores:
- Càritas Diocesana d'Eivissa és l'entitat d'acció caritativa i social de la Diòcesi d'Eivissa, constituïda el 1955. Té entre altres funcions, ajudar a la promoció humana i al desenvolupament integral de totes les persones, incidint en els més desfavorits, exclosos i marginats. Els seus projectes de cooperació per al desenvolupament se centren a Hondures a través del centre de formació Hibueras.
- Centro Cultural Hibueras. Institució privada de desenvolupament, sense finalitat de lucre, fundada el 1989, l'objectiu principal de la qual és l'acompanyament educatiu a la Promoció de la Pau i la Cultura i el Desenvolupament, així com fomentar la participació comunitària.

Aquest projecte és la continuació de l’iniciat l’any 2011 amb finançament del Fons. En la primera fase es va construir un edifici amb 4 aules i un laboratori. Amb aquest projecte es vol construir un altre laboratori i equipar els dos laboratoris que, finalment tindrà el centre, un d’ells per a física i química i l’altre per a l’estudi del sòl.
Amb la finalització de les obres es posarà en marxa el programa d’educació secundària per al foment de coneixements multiculturals i l’ensenyament dels avanços tecnològics a l’àrea empresarial.
El programa acadèmic està completament destinat a un sistema de generació de desenvolupament equitatiu, inclusiu, de gestió ambiental i cultural sostenible, integrant tot això al procés educatiu i productiu.
Per a la posada en marxa del centre es coordinaran totes les actuacions amb les autoritats estatals, departamentals i municipals per a generar compromisos i sinèrgies que donin sostenibilitat al projecte.