Any: 2019
Import total: 32.736 €
Aportació del Fons: 16.186 €
Assignació:
Estat: En procés
Entitats executores:
- Unidad de Concertación y Cooperación Municipalista (UCOM) | Otros proyectos

Promoció de la formació de consciències crítiques davant realitats diferents, des dels centres educatius de San Lucas i Palacagüina i de les Pitiüses

A través d’aquest projecte es busca establir relacions de cooperació entre 11 centres educatius dels municipis de San Lucas i de Palacagüina i 10 de les Pitiüses, que fomentin la implicació de l’escola com a subjecte transformador de les comunitats, amb una perspectiva d’ igualtat de gènere, de promoció dels drets humans i de respecte del medi ambient.

Això es farà, d’una banda, a través de l’intercanvi de projectes pedagògics entre les escoles dels dos indrets i, de l’altra, a San Lucas i Palacagüina, amb la realització de petites intervencions per a la millora de les infraestructures educatives. A més, també es vol reforçar el formació dels/de les docents i contribuir a la transformació curricular del sistema educatiu a Nicaragua, reforçant assignatures i processos pedagògics.

Objectiu general

Enfortir les relacions de cooperació entre centres educatius dels municipis participants i els de les Pitiüses.

Objectiu específic

Oferir als centres participants un marc unitari per a treballar valors de solidaritat i cooperació, potenciant la inclusió, a espais geogràfics diferents i condicions de desenvolupament desiguals.

Activitats

  • Organitzar i gestionar l’intercanvi entre centres educatius.
  • Complementar la formació dels docents, acompanyant el procés formatiu dissenyat pel MINED.
  • Millorar la infraestructura escolar.
  • Sensibilitzar cap a una major cobertura educativa.
  • Coordinar i supervisar l’acció