Infants que habiten al corredor sec del municipi de San Lucas, mantenen l’accés continuat a l’educació primària

Convocatòria: 2016
Import total: 103.329 €
Aportació del Fons: 50.000 €
Assignació: Govern de les Illes Balears
Estat: En procés
Entitats executores:
- Unidad de Concertación y Cooperación Municipalista (UCOM) | Otros proyectos

El projecte, que es desenvoluparà al municipi de Sant Lucas (Madriz),  és entès a nivell de la continuïtat en l’esforç complementari sostingut, d’accés i permanència en l’educació primària, de 386 infants que provenen de famílies en condicions socioeconòmiques difícils.

S’havia previst anar assumint gradualment la responsabilitat educativa en un 100% per part del govern central i local l’any 2016, però, producte de la sequera recurrent, aquesta possibilitat s’ha vist postergada, per la necessitat d’assumir un fons de compensació alimentària destinat a famílies en condicions de crisi alimentària severa.

El projecte forma part complementària del conjunt d’accions que desenvolupa el Govern central en la política d’aliances amb els governs locals, en pro de disminuir els factors de deteriorament de les condicions de vida de la població rural que habita al corredor sec.

L’estratègia parteix de l’escola, entesa com l’espai idoni per fomentar i promoure el canvi, i busca confluir amb l’agenda de desenvolupament sostenible 2030; garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatges durant tota la vida per a tots i totes.

Així doncs, en el marc de l’acció plantejada es pretén fer el següent: garantir l’accés i permanència de la població escolar  fins la finalització de l’educació primària; treballar en la seguretat alimentària i la millora de la nutrició en la població escolar; i treballar en la gestió sostenible dels recursos naturals.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE COOKIES

Una cookie o galleta informática es un pequeño archivo de información que se guarda en su navegador cada vez que visita nuestra página web.
La utilidad de las cookies es guardar el historial de su actividad en nuestra página web, de manera que, cuando la visite nuevamente, ésta pueda identificarle y configurar el contenido de la misma en base a sus hábitos de navegación, identidad y preferencias.
Las cookies pueden ser aceptadas, rechazadas, bloqueadas y borradas, según desee. Ello podrá hacerlo mediante las opciones disponibles en la presente ventana o a través de la configuración de su navegador, según el caso.
En caso de que rechace las cookies no podremos asegurarle el correcto funcionamiento de las distintas funcionalidades de nuestra página web.
Más información en el apartado “POLÍTICA DE COOKIES” de nuestra página web.