Convocatòria: 2021
Import total:
Aportació del Fons: 25000 €
Assignació: Ajuntament d'Eivissa, Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, Govern de les Illes Balears
Estat: Finalitzat
Entitats executores:
- Unidad de Concertación y Cooperación Municipalista (UCOM) | Otros proyectos

Millora de la seguretat alimentària al Corredor Sec dels municipis de San Lucas i Yalagüina

A partir d’un diagnòstic ràpid participatiu comunitari, portat a terme en octubre de 2021 per part del lideratge comunitari i per personal tècnic de les entitats membres dels Comités de Prevención, Mitigación y Atención de Desastres en el Municipio (COMUPRES),  s’observa que el 83%  de les famílies d’aquests municipis ha perdut la collita que correspon al període entre primers d’any i finals, presentant un alt risc de subalimentació. 

Nicaragua és un país en el qual els fenòmens naturals tenen conseqüències molt negatives i es repeteixen de forma periòdica, constituint un llast per al desenvolupament econòmic i social del país. Així, a la sequera que ha patit el país en els dos darrers anys, s’uneix l’afectació pel pas dels huracans Eta i Iota, així com els efectes de la crisi sanitària mundial per la Covid-19. Tot això ha incrementat la vulnerabilitat de famílies en condicions socioeconòmiques difícils. 

Amb aquestes accions, es contribuirà a millorar la seguretat alimentària de 900 famílies assentades al corredor sec, mitjançant una dotació de subministraments alimentaris  que permeti mitigar la inseguretat en el període crític, de gener a abril, tractant de connectar amb el període de primera sembra de grans bàsics de 2022. Aquests paquets supliran el 15% de les necessitats alimentàries de les famílies al llarg de quatre mesos.