Convocatòria: 2021
Import total: 100.663 €
Aportació del Fons: 73.252 €
Assignació: Consell Insular d'Eivissa, Ajuntament de Sant Joan de Labritja, Ajuntament de Santa Eulària des Riu
Estat: Finalitzat
Entitats executores:
- Ayne Espanya - Trinitàries | Otros proyectos - Ayne Perú -Trinitarias, Solidaridad y Desarrollo | Otros proyectos

Famílies d’Ancón i Puente Piedra s’organitzen i articulen esforços per afirmar la vida i l’esperança davant la crisi sanitària

La pandèmia de la Covid-19 ha tingut repercussions negatives per a centenars de famílies del país. Els més afectats per la crisis sanitària, social i econòmica estan sent els infants i les seves famílies, intensificant-se les escletxes de desigualtat i vulnerabilitat a les comunitats on s’observen tendències creixents de pobresa i pobresa extrema i un debilitament de la cohesió social amb manifestacions de descontent popular.

Aquest context exigeix establir una dinàmica d’intervenció compartida amb les institucions i actors aliats de les comunitats per aprofitar les oportunitats en un procés de recerca de l’interés comú. Així un dels resultats que pretén obtenir aquest projecte és l’enfortiment dels espais d’articulació i treball en xarxa d’institucions i organitzacions socials, com la Mesa de concertació per la lluita contra la pobresa. Es volen identificar i coordinar amb les xarxes socials governamentals per l’atenció i intervenció de les famílies així com realitzar accions concertades en favor de la salut i l’educació.

Un segon resultat vol  millorar les oportunitats productives de les famílies incrementant els seus ingressos a través del desenvolupament d’activitats econòmiques inclusives i l’accés a una educació emprenedora que enforteixi les capacitats de les dones per enfrontar l’impacte de la crisi sanitària.

Finalment, el tercer resultat pretén contribuir al desenvolupament integral d’infants i adolescents mitjançant diverses accions: seguiment dels infants per a la prevenció i vigilància de la seva salut i nutrició; el desenvolupament d’un programa formatiu dirigit a mares orientat a la promoció i protecció de la salut dels infants; execució d’un programa de formació per a l’estimulació primerenca a l’escola per la pau Ayneduca i el centre de dia Aynewasi.