Els sistemes d’abastament d’aigua potable enfronten diferents problemàtiques entre les que destaquen la qualitat de l’aigua i el manteniment del servei. Des de 2005, ACUA ha impulsat la creació d’iniciatives organitzatives a les comunitats com la Asociación de Sistemas Autónomos de Agua Potable y Saneamiento i el Comité de Rescate de las Cuencas de La Libertad. El projecte pretén, a partir d’aquestes dos organitzacions, enfortir el teixit organitzatiu comunitari per a la defensa del dret a l’aigua i la protecció i el maneig de les conques hidrogràfiques de la regió.