Convocatòria: 2012
Import total: 69.939 €
Aportació del Fons: 52.577 €
Assignació: Govern de les Illes Balears
Estat: Finalitzat
Entitats executores:
- Asociación Comunitaria Unida por el Agua y la Agricultura. | Otros proyectos

Enfortiment del teixit organitzatiu comunitari per a la defensa del dret humà a l’aigua i maneig de conques hidrogràfiques al sud de la Libertad

Els sistemes d’abastament d’aigua potable enfronten diferents problemàtiques entre les que destaquen la qualitat de l’aigua i el manteniment del servei. Des de 2005, ACUA ha impulsat la creació d’iniciatives organitzatives a les comunitats com la Asociación de Sistemas Autónomos de Agua Potable y Saneamiento i el Comité de Rescate de las Cuencas de La Libertad. El projecte pretén, a partir d’aquestes dos organitzacions, enfortir el teixit organitzatiu comunitari per a la defensa del dret a l’aigua i la protecció i el maneig de les conques hidrogràfiques de la regió.