Convocatòria: 2019
Import total: 54.990 €
Aportació del Fons: 37.500 €
Assignació: Ajuntament d'Eivissa, Ajuntament de Sant Antoni de Portmany
Estat: En procés
Entitats executores:
- Asociación Comunitaria Unida por el Agua y la Agricultura. | Otros proyectos

Enfortiment de les capacitats de producció agrícola i de generació de feina a dones rurals

ACUA ha sol·licitat la reformulació del projecte per poder fer front a l’emergència sanitària actual, derivada del coronavirus, i s’han modificat algunes de les activitats previstes en el projecte.

El projecte, que es desenvolupa a Comasagua i Santa Tecla, és continuació d’un altre que va donar suport a 33 dones en la producció d’hortalisses agroecològiques diversificades com a estratègia per a millorar la capacitat de resposta de dones camperoles davant els riscos de sequera amb la finalitat de protegir els seus mitjans de vida utilitzant infraestructura de macro túnels i sistemes de reg que garanteixin cultius diversificats amb producció escalonada. Amb aquesta iniciativa es vol donar continuïtat al projecte anterior i ampliar-la a a 60 dones amb una ampliació de la superfície treballada de 1,5 a 3,75 hectàrees. Les terres seran donades per les cooperatives agropequàries de la zona.

A més es pretén contribuir a l’articulació i lideratge de les dones en activitats productives avançant en el seu apoderament econòmic. Per aconseguir-ho es realitzaran processos de formació en drets i funcions dels comitès de comercialització, es facilitarà assistència tècnica per a la producció d’hortalisses, actualitzant els plans de producció amb els col·lectius de dones.

OBJECTIU ESPECÍFIC

Enfortir les capacitats de producció agrícola i de generació de llocs de treballa a dones rurals.

ACTIVITATS

  • Actualització de sis plans de producció sobre diversificació dels mitjans de vida en 3,75 hectàrees de terra.
  • Instal·lació i manteniment d’infraestructures productives i sistemes d’aigua per enfrontar la sequera en els cicles productius.
  • Intercanvi d’experiències amb promotores aplicant la metodologia de pagesa a pagesa.
  • Elecció del comitè de comercialització.*
  • Desenvolupar el pla de capacitació en administració i disseny del reglament.*
  • Realitzar l’equipament bàsic per a la comercialització de les hortalisses.*
  • Participació en fires i mercats municipals.*
  • Dissenys promocionals del comitè de comercialització.*

* Modificacions

Aquestes 5 activitats han quedat substituïdes per la compra de 70 paquets alimentaris per cobrir, cadascun d’ells, les necessitats d’una família de 5 membres durant un mes (350 persones aproximadament).

ACUA es compromet a realitzar més endavant, quan la situació ho permeti, les activitats que amb aquesta reformulació han quedat fora del projecte.