El projecte és continuació d’un altre que va donar suport a 33 dones en la producció d’hortalisses agroecològiques diversificades com a estratègia per a millorar la capacitat de resposta de dones camperoles davant els riscos de sequera amb la finalitat de protegir els seus mitjans de vida utilitzant infraestructura de macro túnels i sistemes de reg que garanteixin cultius diversificats amb producció escalonada. Amb aquesta iniciativa es vol donar continuïtat al projecte anterior i ampliar-la a a 60 dones amb una ampliació de la superfície treballada de 1,5 a 3,75 hectàrees. Les terres seran donades per les cooperatives agropequàries de la zona.

A més es pretén contribuir a l’articulació i lideratge de les dones en activitats productives avançant en el seu apoderament econòmic. Per aconseguir-ho es realitzaran processos de formació en drets i funcions dels comitès de comercialització, es facilitarà assistència tècnica per a la producció d’hortalisses, actualitzant els plans de producció amb els col·lectius de dones.

OBJECTIU ESPECÍFIC

Enfortir les capacitats de producció agrícola i de generació de llocs de treballa a dones rurals.

ACTIVITATS

– Actualització de sis plans de producció sobre diversificació dels mitjans de vida en 3,75 hectàrees de terra.

– Instal·lació i manteniment d’infraestructures productives i sistemes d’aigua per enfrontar la sequera en els cicles productius.

– Intercanvi d’experiències amb promotores aplicant la metodologia de pagesa a pagesa.

– Elecció del comitè de comercialització.

– Desenvolupar el pla de capacitació en administració i disseny del reglament.

– Realitzar l’equipament bàsic per a la comercialització de les hortalisses.

– Participació en fires i mercats municipals.

– Dissenys promocionals del comitè de comercialització.