Drets humans i protagonisme juvenil per a la pau (Santa Bárbara)

Convocatòria: 2014
Import total: 86.145 €
Aportació del Fons: 49.326 €
Assignació: Consell Insular d'Eivissa
Estat: Finalitzat
Entitats executores:
- Càritas Diocesana d'Eivissa és l'entitat d'acció caritativa i social de la Diòcesi d'Eivissa, constituïda el 1955. Té entre altres funcions, ajudar a la promoció humana i al desenvolupament integral de totes les persones, incidint en els més desfavorits, exclosos i marginats. Els seus projectes de cooperació per al desenvolupament se centren a Hondures a través del centre de formació Hibueras.
- Centro Cultural Hibueras. Institució privada de desenvolupament, sense finalitat de lucre, fundada el 1989, l'objectiu principal de la qual és l'acompanyament educatiu a la Promoció de la Pau i la Cultura i el Desenvolupament, així com fomentar la participació comunitària.

La inseguretat és el primer problema que afecta als joves entre 15 i 21 anys per l’alt grau de violència que es viu al departament. El projecte se centra en emprendre accions d’integració dels joves, de formació i acompanyament cultural. L’objectiu és fomentar la participació dels joves perquè incideixin sobre les institucions de l’estat amb presència a la zona d’influència del projecte i les empenyin a complir amb les polítiques públiques socials.
El projecte també se centra en involucrar de manera més qualificada les organitzacions de la comunitat perquè sanegin l’ambient d’hostilitat que existeix.
Per fer tot això, el projecte capacitarà als joves, amb una especial atenció a les joves, per evitar la invisibilitat social a què són sotmeses, l’exclusió i les nul·les oportunitats de lideratge que tenen en la presa de decisions per la seva condició de dones.
Finalment, es pretén dotar de recursos financers i tècnics als joves per a què puguin fer microprojectes culturals que els doni experiència d’actuació i puguin continuar la realització d’accions socials de forma autònoma.