Convocatòria: 2019
Import total: 71.235 €
Aportació del Fons: 57.000 €
Assignació: Ajuntament d'Eivissa
Estat: Finalitzat
Entitats executores:
- STEI Intersindical | Otros proyectos - AEPREQ | Otros proyectos

Dones maies ixiles cap a la defensa dels seus drets individuals i col·lectius (2n.any)

Aquest projecte contempla cinc components:

– Continuar el procés d’alfabetització iniciat l’any anterior amb 80 dones maies de l’àrea rural de quatre comunitats amb l’objectiu de què aprovin i siguin acreditades amb les certificacions de CONALFA (organisme oficial alfabetitzador).

– Donar assessoria tècnica als horts posats en marxa l’any anterior per a seguir sembrant hortalisses per la qual cosa es donaran llavors d’acord amb les necessitats alimentàries de les famílies que participen al projecte.

– La formació ciutadana amb el component central de drets humans i gènere se seguirà desenvolupant amb la realització d’un taller mensual al llarg de 10 mesos.

– Enfortiment del lideratge de 120 joves de les quatre comunitats mitjançant la creació d’espais de formació respecta a drets i obligacions per a promoure la seva incidència en espais de presa de decisions comunitaris.

– Es promourà la matriculació dels docents en els cursos de la plataforma de formació a distància. Es realitzaran dos cursos, un cada semestre, amb tres tallers presencials.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

– Enfortir els programes de formació i capacitació integral de dones maies ixiles en la transformació de les condicions d’injustícia i desigualtat.

– Contribuir a l’enfortiment dels coneixements pedagògics i tecnològics dels docents de les àrees rurals de Nebaj.

ACTIVITATS

– Desenvolupament setmanal de dos tallers de post alfabetització a cada comunitat.

– Capacitació del personal sobre metodologies de treball amb persones adultes.

– Disseny i impressió dels materials de suport.

– Compra de llavors i planters i implementació dels horts.

– Creació d’espais per capacitar sobre processos productius orgànics i elaboració d’aliments.

– Desenvolupament de 10 tallers de formació ciutadana i dos activitats d’incidència.

– Realització de 6 tallers a cada comunitat per a l’enfortiment del lideratge juvenil.

– Presentació dels cursos per als docent i desenvolupament de dos cursos a distància amb 6 tallers presencials.