Construcció de sistemes d’abastiment d’aigua comunitaris al municipi de Palacagüina (Madriz).

Convocatòria: 2014
Import total: 39.437 €
Aportació del Fons: 23.000 €
Assignació: Consell Insular de Formentera
Estat: Finalitzat
Entitats executores:
- Unidad de Concertación y Cooperación Municipalista (UCOM) | Altres projectes

Aquest projecte té per objectiu la millora de les condicions de salut de 193 famílies de dos comunitats rurals, Saguasca i Jacote. Es pretén disminuir la distància a les fonts d’abastiment en relació a l’habitatge, incrementar la disponibilitat i qualitat d’aigua per al consum humà, millorar les pràctiques higièniques sanitàries i enfortir les estructures organitzatives comunitàries relacionades amb el sector sanitari.

Per fer-ho es perforaran i construiran dos sistemes d’abastiment d’aigua comunitària mitjançant un procés d’autoconstrucció i capacitació de la població beneficiària en matèria de sanitat mediambiental i organització comunitària per a l’administració i sostenibilitat dels sistemes construïts.