Canalització d’aigua potable al poble de Kohelipani Dawa. Formació i prevenció Covid-19

Convocatòria: 2021
Import total: 81.404 €
Aportació del Fons: 65.123 €
Assignació: Ajuntament d'Eivissa, Ajuntament de Sant Antoni de Portmany
Estat: En procés
Entitats executores:
- Via Oberta a Louruc | Altres projectes - Lauruk Social Service Asociation | Altres projectes

La problemàtica detectada al poble de Kohelipani Dawa és que l’aigua no arriba als habitatges de les 69 famílies que l’habiten i, per a obtenir aigua per al consum diari, algunes famílies han de recórrer distàncies d’entre 1 i 1,5 km., moltes vegades en barda, per part sobretot de les dones, però també d’infants i de persones majors. Actualment no hi ha fonts ni aixetes comunes properes als habitatges.

Aquesta càrrega es veu agreujada per les importants deficiències a l’actual sistema de canalització, ja que té moltes ruptures i es perd una gran quantitat d’aigua al llarg del recorregut. Aquest fet dificulta l’abastiment i empitjora la qualitat de l’aigua que es consumeix al poble, suposant un alt risc per a la salut.

És a partir del projecte de canalització d’aigua a Gaire Baire, que el Fons va finançar a la convocatòria de 2020, que l’alcalde de Kohelipani Dawa, com a portaveu de la comunitat, sol·licita el suport de Via Oberta per a millorar la infraestructura hidràulica i millorar l’abastiment al poble.

En l’actualitat hi ha un tanc de formigó amb una capacitat de 5.000 l, que té múltiples forats i escletxes per on l’aigua es perd. El desnivell oscil·la entre els 995 i 1.115 m, la qual cosa permet que l’aigua baixi cap al poble per gravetat sense necessitat d’utilitzar cap sistema de bombeig. Després, per una precària canalització l’aigua es ramifica a alguns habitatges però, toti i així, degut a la pèrdua d’aigua pel camí, han d’anar a buscar-la a la font.

Mitjançant el projecte es volen construir quatre col·lectors de captació d’aigua provinent dels naixements d’aigua, dos dipòsits amb una capacitat de 25.000 l. Cadascun, una xarxa de distribució i la construcció d’una font a cadascun dels habitatges.

A banda de la infraestructura, també es vol incidir sobre la població mitjançant programades de sensibilització sobre el consum i gestió responsable de l’aigua, així com d’hàbits de salut i higiene a través de campanyes, tallers a les escoles i seminaris per a les dones amb la intenció d’aconseguir millores en la incidència de la Covid-19.