Soci des del: 2014
Càrrec: Actualment, no en té cap
Persona Representant: Mayte Planells
Direcció: c. Vicent Serra, 20 baixos
Telèfon:
Web: http://viaobertanepal.org/