Soci des del: 2014
Càrrec: Actualment, no en té cap
Persona Representant: Helena Cuerva
Direcció: c. Aragó, 12, 4t, 3a
Telèfon:
Web: http://viaobertanepal.org/