Convocatòria: 2023
Import total: 93.629 €
Aportació del Fons: 70.000 €
Assignació:
Estat: En procés
Entitats executores:
- AEPREQ | Altres projectes - STEI Intersindical | Altres projectes

Avançant cap a la defensa dels drets individuals i col·lectius en 4 comunitats maies ixiles rurals

Aquest projecte té per objectiu donar continuïtat al que va aprovat l’any 2021 i que just ha finalitzat en gener de 2023. En aquell cas, es va desenvolupar a les comunitats de Saquil Grande, La Libertad, Vijolom II i el Mirador. La valoració feta per les persones titulars de drets va ser positiva i elles mateixes van sol·licitar la seva continuació. Les dones que van participar al programa d’alfabetització i formació de la comunitat d’El Mirador van comunicar que no podrien realitzar aquest segon any i per aquest motiu es canvia per la comunitat de Tujolom, que ja havia mostrat interès en participar en el projecte anterior i continua en aquests moments.
Les comunitats rurals de Guatemala viuen, en un percentatge molt elevat, en situació de pobresa o extrema pobresa. A aquesta realitat, s’han d’afegir les grans desigualtats de gènere que es segueixen mantenint en el temps, tant en l’àmbit social, econòmic, educatiu i polític.
El projecte es divideix en diversos components:

  • Procés de post-alfabetització per a 100 dones maies, la gran majoria de les quals van realitzar el programa d’alfabetització del projecte anterior. La durada del programa és d’11 mesos, realitzant 6 hores setmanals i implementant els següents mòduls: lectura, escriptura, habilitat numèriques, història social, història natural i habilitats socials.
  • Formació en drets humans, dirigit al mateix grup de dones, amb l’objectiu que coneguin i exerceixin els seus drets i participin en la gestió comunitària. Es tractaran 10 temàtiques, realitzant un total de 44 tallers de 3 hores de durada. Es desenvoluparan també 2 programes setmanals a través dels mitjans de comunicació, arribant així a més població ixil en general.
  • Millora dels horts familiars iniciats en el projecte anterior, així com dels hivernacles construïts, amb nous materials i noves formacions.
  • 3 procesos de formació amb 32 autoritats comunitàries. Els eixos temàtics d’aquestes formacions són: drets humans, igualtat i equitat de gènere, defensa del territori i recursos nauturals (hídrics), sobirania alimentària, procesos d’autoformació comunitària i migració.
  • Enfortiment del lideratge juvenil, dirigit a 120 líders i lidereses joves de les 4 comunitats. Es realitzarà un taller al mes a cada comunitat, d’una durada de 3h cadascun, amb un total de 44 tallers.

Es compta amb el recolzament de les autoritat comunitàries, que cedeixen espais per la realització de les formacions, i que també veuen necessària la transformació que busca el projecte.