El projecte vol construir 35 habitatges, dos d’ells adaptats, amb unes condicions bàsiques d’habitabilitat, tant en l’ús dels materials, com en el disseny, proveint espais familiars en els quals s’enforteixi a la família i hi hagi espais per a tots els membres.
Les cases quedaran baix la titularitat de les dones, la qual cosa enfortirà el seu paper dins la família i augmentarà la seva participació en les activitats, tant del projecte com de la comunitat.
Dos dels habitatges seran per dues dones amb discapacitat amb la qual cosa es pretén crear un entorn de seguretat, acceptació i respecte dins la comunitat a la qual pertanyen. Aquestes dos cases estaran adaptades a les necessitats que presentin les dues dones per garantir que no existeixin problemes d’accés.