Accés al dret a un habitatge digne a Mamadur (Anantapur – Andhra Pradesh)

Convocatòria: 2014
Import total: 56.423 €
Aportació del Fons: 45.123 €
Assignació: Govern de les Illes Balears
Estat: Finalitzat
Entitats executores:
- Fundació Vicente Ferrer, organització no governamental de desenvolupament sense ànim de lucre. Aquesta organització va ser constituïda el 1996 per aconseguir més difusió i fons econòmics que donin continuïtat al treball realitzat per Rural Development Trust / Women Development Trust a l'Índia, en els sectors: habitatge, sanitat, educació, persones amb discapacitats...
- Rural Development Trust / Women Development Trust és un consorci creat per Vicente Ferrer a Anantapur, al sud de l'Índia, l'any 1969, amb l'objectiu d'aconseguir el desenvolupament econòmic, social i cultural de les comunitats dàlits de l'àmbit rural d'aquesta àrea.

El projecte vol construir 35 habitatges, dos d’ells adaptats, amb unes condicions bàsiques d’habitabilitat, tant en l’ús dels materials, com en el disseny, proveint espais familiars en els quals s’enforteixi a la família i hi hagi espais per a tots els membres.
Les cases quedaran baix la titularitat de les dones, la qual cosa enfortirà el seu paper dins la família i augmentarà la seva participació en les activitats, tant del projecte com de la comunitat.
Dos dels habitatges seran per dues dones amb discapacitat amb la qual cosa es pretén crear un entorn de seguretat, acceptació i respecte dins la comunitat a la qual pertanyen. Aquestes dos cases estaran adaptades a les necessitats que presentin les dues dones per garantir que no existeixin problemes d’accés.