Soci des del: 2006
Càrrec: Vocalia
Persona Representant: Neus Serra
Direcció: Arxiduc Lluís Salvador 19, baixos. Eivissa
Telèfon: 618 946 848
Web: www.fundacionvicenteferrer.org
Millora en l’accés als recursos hídrics mitjançant la instal·lació de sistemes de reg per aspersió 2019-01-14T12:08:49+00:00
Accés al dret a un habitatge digne amb sanejament bàsic per a 51 dones i les seves famílies 2018-09-04T07:11:35+00:00
Accés a un habitatge digne amb sanejament adequat per a 41 dones i 2 homes 2018-08-29T07:02:11+00:00
Accés a un habitatge digne i adaptat per a persones amb discapacitats dalits i de castes desfavorides 2018-09-03T08:18:20+00:00
Accés al dret a un habitatge digne a Mamadur (Anantapur – Andhra Pradesh) 2017-06-22T11:48:31+00:00
Accés a un habitatge digne per a 47 famílies dels col·lectius més desfavorits a Yadavapuram 2017-03-21T11:25:42+00:00
Eradicació de la pobresa mitjançant la construcció de 21 habitatges a la comunitat rural de Therannapalli 2018-09-05T06:21:15+00:00
Impulsant el dret a l’educació per a 559 infants del districte d’Anantapur (Andhra Pradesh) 2017-06-22T12:28:16+00:00