Soci des del: 2006
Càrrec: Actualment, no n'hi té cap
Persona Representant: Neus Serra
Direcció: Arxiduc Lluís Salvador 19, baixos. Eivissa
Telèfon: 618 946 848
Web: www.fundacionvicenteferrer.org
Accés a un habitatge digne amb sanejament adequat per a 41 dones i 2 homes a la comunitat de Nagireddypalli (Anantapur) 2018-02-06T12:37:58+00:00
Accés a un habitatge digne i adaptat per a persones dalits i de castes desfavorides amb diferents tipus de discapacitat 2018-04-16T10:57:00+00:00
Accés al dret a un habitatge digne a Mamadur (Anantapur – Andhra Pradesh) 2017-06-22T11:48:31+00:00
Accés a un habitatge digne per a 47 famílies dels col·lectius més desfavorits a Yadavapuram 2017-03-21T11:25:42+00:00
Eradicació de la pobresa mitjançant la construcció de 21 habitatges a la comunitat rural de Therannapalli (Anantapur, Andhra Pradesh) 2017-06-22T12:29:28+00:00
Impulsant el dret a l’educació per a 559 infants del districte d’Anantapur (Andhra Pradesh) 2017-06-22T12:28:16+00:00