Fundació Vicente FerrerDirecció: Arxiduc Lluís Salvador 19, baixos. Eivissa
Telèfon: 618 946 848
Web: www.fundacionvicenteferrer.org
Apoderament socioeconòmic de 100 dones rurals mitjançant l’accés a l’economia visible i remunerada, el foment de l’emprenedoria i l’enfortiment de les organitzacions comunitàries de base femenitzades2023-07-13T08:41:15+00:00
Apoderament socioeconòmic de 49 dones rurals i enfortiment de les organitzacions comunitàries de base feminitzades2023-05-27T16:19:11+00:00
Oxígen per l’Índia. Adquisició de recursos d’oxigenoteràpia per a l’atenció mèdica de pacients de Covid-19 a l’Hospital de Bathalapalli2023-05-27T16:19:55+00:00
Accés al dret a un habitatge digne amb sanejament per a 33 dones i les seves famílies2023-05-27T16:20:35+00:00
Enfortida la capacitat de resposta contra la pandèmia COVID-19 i garantida la seguretat alimentària de la població en situació de vulnerabilitat2023-05-27T16:21:27+00:00
Accés al dret a un habitatge digne amb sanejament bàsic per a 28 dones i les seves famílies amb situació de vulnerabilitat2023-05-27T16:21:51+00:00
Millora en l’accés als recursos hídrics mitjançant la instal·lació de sistemes de reg per dispersió2023-05-27T16:22:52+00:00
Accés al dret a un habitatge digne amb sanejament bàsic per a 51 dones i les seves famílies2023-05-27T16:23:19+00:00
Accés a un habitatge digne amb sanejament adequat per a 41 dones i 2 homes2023-05-27T16:24:20+00:00
Accés a un habitatge digne i adaptat per a persones amb discapacitats dalits i de castes desfavorides2023-05-27T16:24:55+00:00
Accés al dret a un habitatge digne a Mamadur (Anantapur – Andhra Pradesh)2023-05-27T16:27:25+00:00
Accés a un habitatge digne per a 47 famílies dels col·lectius més desfavorits a Yadavapuram2023-05-27T16:27:43+00:00
Eradicació de la pobresa mitjançant la construcció de 21 habitatges a la comunitat rural de Therannapalli2023-05-27T16:28:37+00:00
Impulsant el dret a l’educació per a 559 infants del districte d’Anantapur (Andhra Pradesh)2023-05-27T16:28:39+00:00