Convocatòria: 2015
Import total: 67.635 €
Aportació del Fons: 50.000 €
Assignació: Govern de les Illes Balears
Estat: Finalitzat
Entitats executores:
- Asociación Comunitaria Unida por el Agua y la Agricultura. | Otros proyectos

Accés a l’aigua segura per al consum humà a comunitats rurals

Els municipis on es vol fer la intervenció, que són La Libertad – Huizúcar, Santa Tecla i La Libertad, enfronten un dèficit en la cobertura d’aigua potable i sanejament que repercuteix especialment en els menors i les dones, generant malalties que poden causar fins i tot la mort. Aquesta carència, a més, exerceix un impacte negatiu sobre la productivitat i la salut, ja que es dedica un percentatge significatiu de temps productiu en la recollida de l’aigua.
Amb el suport de la municipalitat i d’ACUA a la comunitat de Amaquilco es va perforar un pou amb capacitat per abastir les 90 famílies que hi viuen. Ara es vol aconseguir la construcció i funcionament d’un sistema d’abastiment comunitari. Aquestes famílies aportaran mà d’obra per a la construcció del sistema i trasllat de materials i subministrament. Per al correcte funcionament del sistema, es conformarà el Comitè comunitari d’administració de l’aigua amb la participació del 50% de dones en els llocs de decisió.
El projecte també treballarà per enfortir les capacitats de gestió administrativa i incidència de la Associació d’abastiment d’aigua potable i sanejament (ASAPS) per diferents raons: mantenir actualitzats els controls administratius i legals; participació de les dones en càrrecs de presa de decisió de les juntes directives dels sistemes d’aigua; que les famílies sòcies d’ASAPS coneguin i exigeixin el compliment del dret humà a l’aigua.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE COOKIES

Una cookie o galleta informática es un pequeño archivo de información que se guarda en su navegador cada vez que visita nuestra página web.
La utilidad de las cookies es guardar el historial de su actividad en nuestra página web, de manera que, cuando la visite nuevamente, ésta pueda identificarle y configurar el contenido de la misma en base a sus hábitos de navegación, identidad y preferencias.
Las cookies pueden ser aceptadas, rechazadas, bloqueadas y borradas, según desee. Ello podrá hacerlo mediante las opciones disponibles en la presente ventana o a través de la configuración de su navegador, según el caso.
En caso de que rechace las cookies no podremos asegurarle el correcto funcionamiento de las distintas funcionalidades de nuestra página web.
Más información en el apartado “POLÍTICA DE COOKIES” de nuestra página web.