Important: Aquesta activitat únicament es pot sol·licitar com a complement d’un treball sobre aquesta mateixa temàtica que ja estigui realitzant el centre educatiu.

OBJECTIUS

– Reflexionar sobre els lligams entre la degradació ambiental, la pobresa i un model de consum irresponsable
– Prendre consciència del grau de responsabilitat que tenim cadascun de nosaltres en la sobreexplotació dels recursos
– Fomentar una valoració crítica envers el nostre propi consum i generar interès per models alternatius respectuosos amb el medi i amb els drets de les persones

CONTINGUTS

· CONCEPTES:
– L’ordre econòmic actual com a causa de pobresa i deteriorament ambiental
– Vincles entre el consumisme, la pobresa i la degradació ambiental
– Observació de les diferències en el grau d’explotació dels recursos naturals del planeta
– Pautes i elements necessaris per a exercir un consum responsable: distinció entre desig i necessitat

· PROCEDIMENTS:
– Intercanvi d’opinions, idees, enfocaments, a través de debats amb el grup-classe
– Anàlisi de la informació obtenguda a partir de fotografies, imatges, productes de consum habitual,…

· ACTITUDS:
– Foment de la participació en favor d’un consum responsable, individual i col·lectiu, i de totes aquelles iniciatives encaminades a reduir la desigualtat entre les persones i la degradació ambiental

METODOLOGIA

En les dos sessions, a través de la presentació del contingut d’una compra, s’analitzarà d’on provenen i en quines condicions ambientals i laborals s’han fabricat diversos productes de consum habitual dels infants. L’alumnat també haurà d’analitzar fotografies per reflexionar sobre com s’estableixen les relacions comercials actuals, que enriqueixen una minoria i empobreixen la població i l’entorn natural de la major part del món. A la part final de la segona sessió, buscarem alternatives de consum que siguin sostenibles i responsables, amb la participació de tot el grup-classe.