2016-2017. El viatge incert: conflictes i migracions

Descripció

Milers de persones es veuen obligades cada dia a abandonar els seus països d’origen degut als conflictes, la violència i la pobresa. Però, malgrat que vivim en un món interconnectat, existeix una incapacitat per part dels governs mundials per abordar les problemàtiques que hi ha darrera aquests èxodes massius i per donar una resposta a les crisis humanitàries que provoquen. Segons l’ACNUR, la pitjor crisi humanitària de la nostra era s’està vivint arrel del conflicte de Síria. Des de l’inici de la guerra, han mort 220.000 persones i més del 50% de la seva població està en situació de desplaçament, convertint-se en 2014 en el major país d’origen de refugiats del món. Malgrat això, Europa no ha estat capaç de donar-hi una resposta satisfactòria des de la legalitat internacional i el respecte als drets humans.

Una prova d’això la constitueix l’acord de la Unió Europea amb Turquia per deportar a les persones que arribin a les costes europees. L’acord xoca de ple amb les normes internacionals que reconeixen i regulen el dret d’asil, ja que contradiu la Convenció de Ginebra de 1951, el Tractat de Funcionament de la U.E i també la seva Carta de Drets Fonamentals.

Les institucions i els governs europeus tenen l’obligació legal i ètica de posar tots els mitjans per evitar la pèrdua de més vides i d’atendre, socórrer i acollir les persones refugiades, ubicant-les en un entorn segur que pugui satisfer les seves necessitats bàsiques.

El Secretari General de Nacions Unides ha dit que l’actual crisi mundial de refugiats és una crisi de solidaritat, no de nombres i que el problema migratori s’ha d’abordar des de les seves arrels: la inseguretat, el desgovern, l’exclusió política i les desigualtats socioeconòmiques.

Precisament perquè no només s’està afrontant una crisi humanitària, sinó també de valors, l’assemblea del Fons Pitiús de Cooperació va acordar dedicar aquesta campanya a les migracions massives que s’estan donant a l’entorn de la  Mediterrània i a explorar les respostes que es poden donar des de les institucions locals d’Eivissa i Formentera i també des de la ciutadania.

OBJECTIUS

– Prevenir actituds xenòfobes.
– Reflexionar al voltant de les causes que provoquen els desplaçaments forçats, tot fomentant un visió crítica de les mateixes.

ACTIVITATS

Exposició: “L’Èxode sirià: lluitant per la supervivència” amb fotografies d’Aleix Oriol.
– Sala Municipal d’Exposicions de Santa Eulària: del 17 d’octubre al 4 de novembre.
– Sa Nostra Sala (Eivissa): de l’11 de novembre al 2 de desembre.
– Far de ses Coves Blanques (Sant Antoni): del 15 al 29 de desembre.
– Sala d’Exposicions “Ajuntament Vell” (Sant Francesc, Formentera): del 6 al 17 de febrer 2017.

Exposició: “Migracions i fronteres” amb fotografies de José Palazón.
– Centre Cultural Can Jeroni (Sant Josep de sa Talaia): del 3 al 20 de febrer de 2017.
– Claustre de l’Ajuntament d’Eivissa: del 24 de febrer al 10 de març de 2017.
– Centre Cultural de Puig d’en Valls: del 14 al 30 de març de 2017.