2012. Si vols la pau, prepara-la!

No falten arreu veus que afirmen que la pau és només una utopia. El fet que, històricament, la humanitat hagi emprat insistentment la violència i la guerra a l’hora d’afrontar els conflictes, resulta per a moltes persones argument suficient per afirmar que, d’aquí endavant, els homes i les dones seguirem actuant de la mateixa manera.

Afortunadament, però, en les darreres dècades, han agafat molta volada propostes de persones i organitzacions civils que defensen que la pau no només és necessària, sinó també possible, sempre que se li vulgui dedicar un esforç decidit i continuat tant en les accions individuals com en les col•lectives. El desarmament, l’educació per la pau i la no-violència es presenten com les vies per eradicar la pobresa, els abusos arreu del món contra els drets humans i les dramàtiques conseqüències sobre les vides humanes de la lluita armada.

Amb l’impuls d’aquests moviments, s’estan donant passes molt importants com la realització al juliol de 2012 a les Nacions Unides d’una Conferència per a un Tractat Internacional sobre Comerç d’Armes. Tot i que ha acabat sense cap acord signat, ha quedat demostrat que aconseguir la pau és una urgència que està més present cada vegada a les agendes internacionals.

En aquesta mateixa línia, el Fons Pitiús ha decidit portar a terme una campanya de sensibilització des de la tardor de 2012 a l’estiu de 2013 per donar a conèixer la relació que existeix entre el desenvolupament, els drets humans i la pau i per fomentar entre la població pitiüsa actituds compromeses i responsable en favor de la pau.

Objectius

– Contribuir a la construcció d’una cultura de pau basada en la no-violència, l’educació per la pau i el desarmament.

– Explicar per què el comerç d’armes mal regulat afavoreix la violència armada, la pobresa i els abusos contra els drets humans.

– Conscienciar la població pitiüsa sobre el fet que la pau només pot existir si es treballa en les quatre “D”: desarmament, drets humans, democràcia i desenvolupament.

– A partir de l’educació per la pau, fomentar entre els infants i joves un compromís amb la no-violència com a mitjà per a la resolució de conflictes.

Activitats

D’octubre de 2012 a maig 2013:
Taller d’educació per al desenvolupament a les escoles de la Xarxa de Centres Educatius Solidaris.

30 d’octubre 2012
Conferència: La guerra no es un espectáculo a càrrec de Gervasio Sánchez (Club Diario de Ibiza, 20h).